Extraordinära kontakter

Vi för samman en värld av expertis för våra kunder

På Aberdeen Standard Investments sammanför vi ett av världens bredaste utbud av investeringsmöjligheter med djupa insikter och brett perspektiv. Det är vad vi kallar extraordinära kontakter, ett progressivt sätt att investera som baseras på tre huvudprinciper:

 • Teambaserad kunskap- och insiktsdelning och beslutsfattande kan ge långsiktiga investeringsresultat.
 • Förstahandsbaserad grundläggande research och analyser.
 • Ett starkt fokus på frågor relaterade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) kan förbättra den långsiktiga avkastningen och minska risken.

Med mer än 1 000* medarbetare som jobbar med investeringar på våra kontor runtom i världen är våra möjligheter verkligt globala och spänner över ett brett spektrum av marknader, tillgångsklasser och strategier.

Vi kombinerar vår kunskap och expertis om lokala marknader med kraften i samordnad global överblick och kontakter för att driva bättre investeringsresultat för våra kunder.

*Källa: Aberdeen Standard Investments, 30 juni 2020

Våra investeringsstrategier

Equities

Aktier

Aktiemarknaderna fortsätter att erbjuda en betydande tillväxt- och inkomstpotential för långsiktiga investerare, vilket gör det möjligt för dem att ta del av utvecklingen av såväl utvecklade som tillväxtmarknader.

Som ledande aktiva aktieinvesterare tror vi att grundläggande företagsanalyser driver resultat. Vi fokuserar våra globala resurser på att få en djup förståelse för enskilda företag och de sektorer de är verksamma i, bygga portföljer med hög övertygelse som ger investerare direkt tillgång till våra bästa idéer.

Läs mer

Aberdeen Standard Investments

Räntebärande instrument

Räntebärande instrument är en diversifierad tillgångsklass som syftar till att leverera diversifiering, ränta, totalavkastning och kapitalbevarande för investerare.

Aberdeen Standard Investments team inom räntebärande instrument utnyttjar hela spektrumet av marknader, emittenter och kreditkvalitet för räntebärande papper – offentliga, privata och alternativa. Med över 180 specialister inom räntebärande papper kan vårt kunskaps- och erfarenhetsdjup bygga en mängd lösningar – från semipassiva till högaktiva – för att möta alla investerares mål och krav.

Läs mer

Alternatives

Alternativa investeringsstrategier

Alternativa investeringsstrategier, såsom hedgefonder, kan ge investerare källor till potentiell avkastning, diversifiering av portföljen och effektiva sätt att hantera negativ risk.

Genom vårt utbud av alternativa investeringsstrategier försöker vi erbjuda våra kunder de mest lämpade lösningar/möjligheter som tillgångsklassen kan erbjuda för att hjälpa till att möta deras investeringsmål.

Läs mer

Multi Asset

Multi-Asset investeringar

Kundernas mål kan sällan uppfyllas genom att investera i en enda tillgångsklass. Istället har en portfölj som aktivt investerar över flera tillgångsklasser fler källor till potentiell avkastning, bättre anpassning till förändrade marknadsvillkor och diversifiering av portföljrisken för en bättre övergripande upplevelse.

Som global tillgångsförvaltare inom alla viktiga tillgångsklasser samlar vi all vår kompetens för att skapa multi-asset strategier som kan bemöta specifika kundmål.

Läs mer

ASI Hero Quant

Kvantitativa investeringsstrategier

Vi tror att fortsatta ineffektiviter på kapitalmarknaderna erbjuder möjligheter till riskjusterad avkastning. På Aberdeen Standard Investments strävar vi efter att utnyttja denna potential genom våra globala kvantitativa investeringsutbud.

Läs mer

real estate

Fastigheter

Fastighetstillgångar har sedan länge använts för att öka diversifieringen i portföljer och att leverera riskjusterad avkastning för investerare.

På Aberdeen Standard Investments erbjuder vi kompetens inom alla huvudsakliga fastighetsbranscher – så att våra kunder kan utnyttja möjligheter såväl på hemmamarknaden som globalt.

Läs mer

 • Aktier

  Aktiemarknaderna fortsätter att erbjuda en betydande tillväxt- och inkomstpotential för långsiktiga investerare, vilket gör det möjligt för dem att ta del av utvecklingen av såväl utvecklade som tillväxtmarknader.

  Som ledande aktiva aktieinvesterare tror vi att grundläggande företagsanalyser driver resultat. Vi fokuserar våra globala resurser på att få en djup förståelse för enskilda företag och de sektorer de är verksamma i, bygga portföljer med hög övertygelse som ger investerare direkt tillgång till våra bästa idéer.

  Läs mer

 • Räntebärande instrument

  Räntebärande instrument är en diversifierad tillgångsklass som syftar till att leverera diversifiering, ränta, totalavkastning och kapitalbevarande för investerare.

  Aberdeen Standard Investments team inom räntebärande instrument utnyttjar hela spektrumet av marknader, emittenter och kreditkvalitet för räntebärande papper – offentliga, privata och alternativa. Med över 180 specialister inom räntebärande papper kan vårt kunskaps- och erfarenhetsdjup bygga en mängd lösningar – från semipassiva till högaktiva – för att möta alla investerares mål och krav.

  Läs mer

 • Alternativa investeringsstrategier

  Alternativa investeringsstrategier, såsom hedgefonder, kan ge investerare källor till potentiell avkastning, diversifiering av portföljen och effektiva sätt att hantera negativ risk.

  Genom vårt utbud av alternativa investeringsstrategier försöker vi erbjuda våra kunder de mest lämpade lösningar/möjligheter som tillgångsklassen kan erbjuda för att hjälpa till att möta deras investeringsmål.

  Läs mer

 • Multi-Asset investeringar

  Kundernas mål kan sällan uppfyllas genom att investera i en enda tillgångsklass. Istället har en portfölj som aktivt investerar över flera tillgångsklasser fler källor till potentiell avkastning, bättre anpassning till förändrade marknadsvillkor och diversifiering av portföljrisken för en bättre övergripande upplevelse.

  Som global tillgångsförvaltare inom alla viktiga tillgångsklasser samlar vi all vår kompetens för att skapa multi-asset strategier som kan bemöta specifika kundmål.

  Läs mer

 • Kvantitativa investeringsstrategier

  Vi tror att fortsatta ineffektiviter på kapitalmarknaderna erbjuder möjligheter till riskjusterad avkastning. På Aberdeen Standard Investments strävar vi efter att utnyttja denna potential genom våra globala kvantitativa investeringsutbud.

  Läs mer

 • Fastigheter

  Fastighetstillgångar har sedan länge använts för att öka diversifieringen i portföljer och att leverera riskjusterad avkastning för investerare.

  På Aberdeen Standard Investments erbjuder vi kompetens inom alla huvudsakliga fastighetsbranscher – så att våra kunder kan utnyttja möjligheter såväl på hemmamarknaden som globalt.

  Läs mer

Relaterade videos

 
 

Håll dig uppdaterad

Få de senaste uppdateringarna till din e-post varje månad.