På Aberdeen Standard Investments strävar vi efter att göra bästa möjliga investeringar för våra kunder genom att ha helhetssyn – före, under och efter investeringarnas genomförande. Det inkluderar förståelse av de risker och möjligheter investeringen representerar avseende frågor relaterade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrnings – och hur dessa kan påverka den långsiktiga utvecklingen.

Vi strävar efter att ha kunskap om hur man ska hantera investeringarnas styrkor och svagheter – oavsett om de är relaterade till klimatförändringar, förvaltning av humankapital, distributionskedja, mångfald eller andra balansräkningsproblem. Vi engagerar oss aktivt med företag för att främja bästa praxis. Vi tillämpar även vårt hållbarhetsdrivna synsätt på ett brett spektrum av specialiststrategier för att möta kunders specifika etiska, socialansvarsmässiga och tematiska (t.ex. klimatbaserade) investeringsmål.

Håll dig uppdaterad

Få de senaste uppdateringarna till din e-post varje månad.

Viktiga fördelar

ESG vid varje steg

Beaktanden avseende miljömässiga, sociala och bolagsstyrningsrelaterade frågor utgör basen för all vår investeringsverksamhet. Vårt team med drygt 1 000 * investeringsspecialister tar hänsyn till ESG-faktorer i sina analyser , sina aktieurval och sin portföljkonstruktion – med stöd av mer än 50* ESG-specialister över hela världen.

Aktivt engagemang

Genom engagemang och användande av våra rösträtter arbetar vi aktivt med företag för att förbättra företagens standarder, öppenhet och ansvar. Inom materiella tillgångar – som exempelvis fastigheter – fokuserar vi på hållbarhet, resurseffektivitet och socioekonomisk nytta.

Genom att göra ESG centralt för vårt investeringsutbud arbetar vi för att leverera långsiktiga resultat för våra kunder – samt att aktivt bidra till en rättvisare och mer hållbar värld.

*Källa: Aberdeen Standard Investments, 30 juni 2018

Fonder i fokus

Lösningar som tillåter investerare att diversifiera risk och optimera investeringsmöjligheter.

Relaterade videos