Räntebärande instrument

Viktiga fördelar

Globalt researchnätverk

Vi förvaltar uppskattningsvis £138,6 miljarder/US$183 miljarder* i räntebärande papper och penningmarknadstillgångar och erbjuder skalan och resurserna för att ge en tydlig informationsfördel över globala obligationsmarknader.

Med stöd av verksamma inom kredit- och ekonomisektorn i Storbritannien, USA, Asien och Australien har vi byggt ett globalt researchsnätverk. Genom att dela lokal marknads- och emittentkunskap strävar vi efter att utnyttja förändringar i den ekonomiska utsikten eller kreditkvaliteten och generera avkastning för våra portföljer.

Integrerad ESG-analys

Vi bäddar även in frågor relaterade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) i vår analys, vilket ger oss en mer fullständig bild av de risker och möjligheter som emittenterna presenterar.

*Källa: Aberdeen Standard Investments. Per den 30.06.2018