Räntebärande instrument

Comprehensive expertise and the global resources to deliver solutions for investors across the full spectrum of fixed income opportunities.

Viktiga fördelar

ESG inbäddade i våra investeringar

Enkelt uttryckt tror vi att företag med stark miljö-, social- och styrelseformer (ESG) är de som bäst ställs för att leverera stark, riskjusterad och långsiktig avkastning för våra obligationsinvesterare.

Vårt primära mål och ansvar är att skapa den bästa långsiktiga avkastningen vi kan för våra kunder, mildra risker och låsa upp möjligheter. Hänsyn till ESG-faktorer är därför inbäddad i våra analyser. Det är en av de viktigaste dimensionerna, tillsammans med andra värderingsmätvärden, som vi bedömer alla företag där vi investerar.

Vi engagerar oss aktivt med våra investerande företag och kombinerar information från dessa möten med insikter från våra investeringschefer, analytiker och centrala ESG-investeringsteam. Detta skapar en helhetsbedömning av varje obligationsutgivare och gör det möjligt för oss att jämföra en med en annan.

Emerging market debt: outlook

Emerging market debt: investment approach

Fonder i fokus