Försäkring

Försäkringsbolag har unika investeringsbehov. Å ena sidan behöver de generera tillräcklig avkastning från sina tillgångar för att möta de långsiktiga åtagandena gentemot försäkringstagarna. Å andra sidan innebär sträng lagstiftning att eventuell investeringsrisk måste balanseras mot solvenskapitalbehovet och potentialen för volatilitet i balansräkningen.

På Aberdeen Standard Investments har vi hjälpt försäkringsbolag att hantera dessa utmaningar i nästan 200 år. Vi erbjuder en rad strategier och tillgångsklasser som syftar till att förbättra den riskjusterade avkastningen av en portfölj. Dessutom tillhandahåller vi en komplett tjänst för att uppfylla rapporterings- och förtroendekrav, inklusive fullständig investeringsoutsourcing vid behov.

Viktiga fördelar

Betrodd partner för försäkringsbolag

Alla stöds av vårt dedikerade försäkringslösningsteam med omfattande aktuariemässig kompetens inom rapportering och riskhantering.

Från investering till rapportering

Vi tillhandahåller investeringsmetoder från sammanslagna till kundanpassade portföljer eller fullständig investeringsoutsourcing. Ett komplett investeringsuniversum som bidrar till att diversifiera risken, samtidigt som den potentiella avkastningen förbättras, omfattar aktiva investeringar, kvantitativa investeringar, multi-asset-investeringar, investeringar på den privata marknaden samt alternativa investeringar.

Försäkringsbolag kan även få fullständig tillgångs- och riskrapportering. Detta inkluderar omfattande Solvens II-rapportering och en intern bedömningsprocess för privata marknader.