Multi-Asset investeringar

Kunders mål kan sällan uppfyllas genom att investera i en enda tillgångsklass. Istället har en portfölj som aktivt investerar över flera tillgångsklasser fler källor till potentiell avkastning, bättre anpassningsförmåga till förändrade marknadsvillkor och kan hjälpa till att diversifiera portföljrisken för en bättre övergripande erfarenhet.

Som global tillgångsförvaltare inom alla viktiga tillgångsklasser samlar vi all vår kompetens för att skapa multi-asset strategier som kan bemöta specifika kundmål.

Våra experter inom multi-asset jobbar i nära samarbete med över 1 000* tillgångsklassspecialister runt om i världen, vilket skapar en djup och kontinuerlig inblick i aktier, ränteintäkter, fastigheter och alternativ. Vår syn på samarbetande team säkerställer att insikter och kompetens delas fullständigt och effektivt så att vi kan skapa resultatfokuserade portföljer som innehåller de mest övertygande investeringslösningarna som vi kan hitta över olika marknader och tillgångsklasser.

*Källa: Aberdeen Standard Investments, 30 juni 2018

Viktiga fördelar

Fokus på kundens specifika mål

Vi stödjer ett spektrum av multi-asset-strategier för att bemöta kunders mål och risk-/avkastningsbehov. Dessa inkluderar diversifierade tillgångar, absolut avkastning, ökad diversifiering, taktisk tillgångsallokering och traditionella balanserade lösningar – vilka alla kan anpassas för att möta specifika kunders behov.

Konsekvens över hela konjunkturcykeln

Med flexibilitet som kommer med att investera över ett brett spektrum av tillgångsklasser, geografiska områden och instrument kan våra strategier anpassas till och antecipera förändringar i det ekonomiska klimatet, vilket ger ett mer konsekvent resultat.

En jämnare investeringsresa

Våra diversifierade portföljer sprider risk för att ge ett mer förutsägbart resultat, medan vår framåtblickande riskhantering syftar till att ge en jämnare investeringsresa.