Privata marknader

Privata marknader avser investeringar som inte handlas på en offentlig börs eller marknad. Tidigare betraktades de ofta som svåra att få tillgång till, icke-transparenta eller för nischade för traditionella investerare. Nu värderas och accepteras privata marknader som ett attraktivt sätt att diversifiera en portfölj och uppnå förbättrad långsiktig avkastningspotential.

Aberdeen Standard Investments har lång erfarenhet av att hantera privata marknadsstrategier som spänner över fastigheter, riskkapital, infrastruktur, fasta tillgångar och privat kredit samt har utvecklat ett antal innovativa lösningar för privata marknader.

Idag arbetar vi i nära samarbete med investerare från stora pensionsfonder till förmögna privata kunder för att hjälpa dem att utnyttja potentialen i de privata marknaderna för att möta deras specifika investeringsmål.

Våra strategier

Viktiga fördelar

Global ledare

Vi förvaltar omkring £67,4 miljarder/$89 miljarder i privata marknadsstrategier, vilket placerar oss bland de 10 globala ledarna inom privatmarknadstillgångar.

Åtkomst till möjligheter

På dessa marknader är erfarenhet, investeringsinsikt och tillgång det absolut viktigaste. Vi har ett brett team med över 400 dedikerade kollegor runt om i världen som köper och utvärderar möjligheter på de privata marknaderna. Som ledande investerare har vi starka relationer med andra privata marknadsledare, kapitalägare, utvecklare och myndigheter, vilket ofta gör att vi får information om möjligheter i ett tidigt skede.

Våra team genomför grundläggande research och analyser inom varje marknad för att hitta högkvalitativa investeringsmöjligheter och fokuserar på aktiv förvaltning och engagemang efter investeringarna för att realisera avkastningen för investerarna.

*Källa: Aberdeen Standard Investments. Per den 30.06.2018