Ekonomisk infrastruktur

Vi är en del av Aberdeen Standard Investments varumärke som förvaltar mer än 19 miljarder euro i tillgångar spritt över "private markets". Detta gör oss till en av världens största investerare på "private markets". Totalt förvaltas över 3 miljarder euro av infrakstrukturinvesteringar åt våra kunder.

Filosofi

Vår investeringsfilosofi för infrastruktur bygger på vår övertygelse att infrastruktur är en långsiktig tillgångsklass som är kapabel att leverera attraktiv, jämn avkastning till investerare. Vårt tillvägagångssätt är fokuserad på:

 • att utveckla en långsiktig fondstruktur som är i linje med investerares målsättning
 • att skapa en portölj av "mid-market core/core+" infrastruktureinvesteringar
 • att inse vikten av effektiv tillgångsförvaltning och aktivt samarbete med berörda parter
 • att tydligt definiera vad som utgör "core" infrastruktur för vår målavkastning..

Team

Vi har åtta medarbetare som dedikerat jobbar med vår "core/core+"-strategi är baserade på våra kontor i London och Edinburgh. Teamet stöttas av kollegor inom marknadsföring, finans, affärsverksamheten samt Aberdeen Standard Investments jurister.

Investerare

Vi har investerare från den offentliga och privata sektorn, försäkringsbolag och family offices spridda över världen.

Strategi

Vi investerar i operativa anläggningstillgångar med begränsad eller ingen konstruktionsrisk. Vi riktar in oss på infrakstrukturinvesteringar i europa som generellt ger avkastning från dag ett. Vi letar efter följande i våra investeringar:

 • lägre till "mid-market" tillgångar i mindre konkurennsutsatta delar av marknaden
 • tillgångar som bidrar med nödvändig service och som har förutsägbart kassaflöde
 • reglerade tillgångar eller tillgångar med starkt ramverk för kontrakt och avtal
 • tillgångar med lägre risk som kräver begränsad operativ utveckling
 • inneha majoriteten av tillgången eller minoritetsintresse där vi har lämpliga bolagsstyrningsrättigheter

Portfölj

Vi försöker bygga en diversifierad portfölj av "core/core+" infrastrukturtillgångar inom allmännyttiga tjänster, transport och energi inom Europa. Nedan finner du några av de investeringar vi har gjort. Läs mer om dessa tillgångar och varför vi har investerat.

Nordic Power AS

Nordic Power AS

I juni 2015 köpte vi 100% av nordic Power AS, en portölj av 13 nyligen beställda vattenkraftverk from Nordkraft, kontrollerat av Narvik kommun. Sedan övertaget har vi lagt till två vattenkraftverk till portföljen, vilket har tagit den totala projekterade årliga kapaciteten till 160 GWh.

Key attractions:

 • Attraktiv avkastning och avkastingsprofil
 • "Core", energiskapande tillgång
 • Beprövad teknologi, låga operationella risker och lång tillgångslivslängd
 • Exklusiv option på planen för nya vattenkraftverk
Sektor Sub-sektor Geografi Ägarskap
Energi Vatten Norge 100%
Equities

Rock Rail East Anglia PLC

I september 2016 signerade vi ett avtal om att köpa 48% av RREA. Detta var deras andra omvandlande finansieringslösning i Uks "rolling stock sector". Transaktionen består av 20x12 elektriska Stadlertåg, 24x4 och 14x3 bi-mode Stadlertåg som används som intercitytåg, för Stansted Express, regionala tåg och East Anglia Franchise, de körs av Abelio.

Key attractions:

 • "Core UK rolling stock asset"
 • Långsiktig operativ profil utan volymrisk
 • "Blue chip" transaktionsparter
 • Ingen refinansieringsrisk
 • Ommedelbar avkastning SLCI I
Sektor Sub-sektor Geografi Ägarskap
Transport Rolling Stock UK 51% kontrollerande position
Auris Kaasunjakelu Oy

Auris Kaasunjakelu Oy

I juni 2015 köpte vi 100% av Auris Kaasunjakelu. Den största naturgasledningen i Finland från Gasum Oy, ett finskt, statligt kontrollerat bolag. Ledningen distribuerar gas till Helsingfors och 11 närliggande områden.

Key attractions:

 • Starkt kassaflöde och avkastning
 • Core infrastrukturtillgång med reglerad avkastning
 • Stabil operative och reglerad marknad
 • Safe, stable operating environment
 • Nyligen upgraderad tillgångsbas och låga kapitalkostnadskrav
 • Tillväxtmöjligheter genom uppköp
Sektor Sub-sektor Geografi Ägarskap
Allmännyttig service Gasdistribution Finland 100%
 • Nordic Power AS

  I juni 2015 köpte vi 100% av nordic Power AS, en portölj av 13 nyligen beställda vattenkraftverk from Nordkraft, kontrollerat av Narvik kommun. Sedan övertaget har vi lagt till två vattenkraftverk till portföljen, vilket har tagit den totala projekterade årliga kapaciteten till 160 GWh.

  Key attractions:

  • Attraktiv avkastning och avkastingsprofil
  • "Core", energiskapande tillgång
  • Beprövad teknologi, låga operationella risker och lång tillgångslivslängd
  • Exklusiv option på planen för nya vattenkraftverk
  Sektor Sub-sektor Geografi Ägarskap
  Energi Vatten Norge 100%
 • Rock Rail East Anglia PLC

  I september 2016 signerade vi ett avtal om att köpa 48% av RREA. Detta var deras andra omvandlande finansieringslösning i Uks "rolling stock sector". Transaktionen består av 20x12 elektriska Stadlertåg, 24x4 och 14x3 bi-mode Stadlertåg som används som intercitytåg, för Stansted Express, regionala tåg och East Anglia Franchise, de körs av Abelio.

  Key attractions:

  • "Core UK rolling stock asset"
  • Långsiktig operativ profil utan volymrisk
  • "Blue chip" transaktionsparter
  • Ingen refinansieringsrisk
  • Ommedelbar avkastning SLCI I
  Sektor Sub-sektor Geografi Ägarskap
  Transport Rolling Stock UK 51% kontrollerande position
 • Auris Kaasunjakelu Oy

  I juni 2015 köpte vi 100% av Auris Kaasunjakelu. Den största naturgasledningen i Finland från Gasum Oy, ett finskt, statligt kontrollerat bolag. Ledningen distribuerar gas till Helsingfors och 11 närliggande områden.

  Key attractions:

  • Starkt kassaflöde och avkastning
  • Core infrastrukturtillgång med reglerad avkastning
  • Stabil operative och reglerad marknad
  • Safe, stable operating environment
  • Nyligen upgraderad tillgångsbas och låga kapitalkostnadskrav
  • Tillväxtmöjligheter genom uppköp
  Sektor Sub-sektor Geografi Ägarskap
  Allmännyttig service Gasdistribution Finland 100%
Viktig information

Informationen på den här webbplatsen är endast avsedd för professionella investerare.

Icke-professionella investerare får inte använda eller förlita sig på informationen på dessa sidor.

Vi rekommenderar att du läser det som står nedan innan du går in på webbplatsen.

Genom att klicka på Acceptera intygar du att du har läst och förstått den viktiga informationen nedan. Den gäller:

 • vår sekretesspolicy
 • vår cookiepolicy
 • allmän juridisk information och efterlevnadsinformation.
The information contained on the pages of this website should not be considered as an offer, or solicitation, to deal in any if the investments or funds mentioned herein, by anyone in any jurisdiction in which such offer or solicitation would be unlawful or in which the person making such offer or solicitation is not qualified to do so or to anyone to whom it is unlawful to make such offer or solicitation.