Kvantitativa investeringsstrategier

Vi tror att fortsatta ineffektiviter på kapitalmarknaderna erbjuder möjligheter till riskjusterad avkastning. På Aberdeen Standard Investments strävar vi efter att utnyttja denna potential genom våra globala kvantitativa investeringsutbud.

Vårt team med över 30 specialister* inom kvantitativa investeringar är baserade i Edinburgh, London och Shanghai. De har utvecklat ett brett spektrum av tydliga regelbaserade tillvägagångssätt för att skapa systematiska resultat för våra kunder, alltifrån aktier och ränteinvesteringartill derivat.

Genom att kombinera innovativ research, investeringsteori och en djupgående förståelse för investeringsavkastning, försöker vi använda vår kompetens inom kvatitativa investeringar för att uppnå våra kunders risk-/avkastningsmål.

*Källa: Aberdeen Standard Investments. 30/06/2018

Viktiga fördelar

Mer än bara indexering

Aberdeen Standard Investments har över ett decenniums erfarenhet av kvantitativt baserade strategier. Sen vi lanserade våra första indexeringsstrategier under 2005 har vi utvecklat en rad lösningar för att uppnå högre avkastning på ett konsekvent och effektivt sätt.

Beaktanden avseende miljömässiga, sociala och styrningsrelaterade faktorer (ESG) är inbäddade i hela vår investeringsprocess för att öka avkastningen, minska den negativa risken och stödja vår roll som ansvariga investerare.

Faktordrivet synsätt

Vi fokuserar på "faktorpremier" – aktieegenskaper som visat sig vara uthålliga drivkrafter för högre avkastning, till exempel värde, kvalitet, momentum och låg volatilitet. Med vårt BETTER Beta-utbud använder vi faktorn "tilts" för att rikta in oss på avkastning över förväntningarna utan ytterligare risk. Våra SMARTER Beta-strategier koncentrerar faktorexponeringen för att maximera den riskjusterade avkastningen.

Vår DISCOVER Alpha-strategi, utvecklad i samarbete med den japanska think-tanken MTEC, använder artificiell intelligens för att överträffa marknadens avkastning genom dynamisk faktortiming.