Wealth

Aberdeen Standard Investments erbjuder diskretionära tjänster inom förmögenhetsförvaltning avsedda att leverera lösningar med utgångspunkt i kundens behov. Via Aberdeen Standard Capital arbetar vi med privatkunder, family offices, finansiella rådgivare, revisorer, jurister, stiftelserepresentanter och ideella organisationer, både i Storbritannien och utomlands. Det finns ett brett utbud av investeringslösningar, som alla kan skräddarsys utifrån kundens unika krav.

Utgångspunkten för våra tjänster inom förmögenhetsförvaltning är att vi arbetar tätt tillsammans med våra kunder för att förstå deras långsiktiga, ekonomiska mål. Först därefter tar vi fram lämpliga och skräddarsydda lösningar designade att möta deras förväntningar. Även om kunderna kan ha unika behov, finns det vissa grundläggande delar i tjänsten som är desamma:

  • Investeringskompetens. Vi är en del av Aberdeen Standard Investments, Storbritanniens största, aktiva investeringsförvaltare*, och erbjuder möjligheter som vanligtvis bara är tillgängliga för institutionella kunder
  • Brett utbud. Vi har ett omfattande utbud med bland annat hållbara, ansvarsfulla och etiska lösningar, om kunden så önskar
  • Förstklassig kundservice. Vi förstår att kunderna vill känna sig trygga och förvissade om att deras tillgångar förvaltas effektivt och omsorgsfullt av investeringsteamet. För att skapa den här tryggheten strävar vi efter att erbjuda förstklassig kundservice med dedikerade förvaltare som gör sitt bästa för att löpande hålla kunderna informerade

Som en del av Aberdeen Standard Investments har våra förvaltare tillgång till kompetens och kunskap från över 1 000 investeringsexperter placerade över hela världen. Det hjälper oss inte bara att leverera  investeringsresultat, utan också att löpande anpassa kundernas portföljer i takt med att behoven förändras.

Eftersom varje kund är unik strävar vi efter att fastställa deras specifika prioriteringsområden och ekonomiska mål. Vi tar bland annat hänsyn till följande faktorer:

  • tillgångar och skulder
  • inställning till risk
  • förväntad avkastning
  • krav på kontantflöde
  • investeringshorisont
  • personliga prioriteringsområden

Vi inleder med att diskutera kundens prioriteringsområden och investeringsmål och föreslår sedan en lämplig investeringslösning. I största möjliga mån tar vi hänsyn till kundens särskilda krav i den slutgiltiga lösningen. Med tiden kan både omständigheterna och de ekonomiska målen förändras. Vi arbetar proaktivt med kunderna för att förutse förändringar och anpassa deras portföljer.

* avser 31 dec 2017. Källa: Standard Life plc, Aberdeen Asset Management PLC