Ansvarsfull förvaltning

På Aberdeen Standard Investments tar vi vår roll inom ESG-frågor (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) på stort allvar. Vi är aktiva, långsiktiga och ansvarsfulla investerare, vilket innebär att förvaltning och ESG är grundläggande beståndsdelar i hela företagets investeringsfilosofi och investeringsprocess.

Ansvarsfull förvaltning handlar om att förstå allt som är värt att veta om en tillgång, särskilt dess risker och möjligheter. Vi går igenom detta innan vi gör investeringar, för att se till att vi skapar portföljer av högsta klass åt våra kunder.

Vi undersöker och integrerar viktiga ESG-faktorer, och erbjuder också kunderna skräddarsydda ESG-lösningar i linje med deras investeringsbehov. Den integrerade processen leds av våra experter på förvaltning och ESG.

management

Strategi och förvaltning

Företag utvecklar sina strategier kontinuerligt i takt med förändringar i marknader och miljöer. Det är nästan omöjligt att generera långsiktigt värde utan en tydlig företagsvision och ett skickligt ledarskap. Våra analytiker tillbringar mycket tid med ledningen på de företag vi investerar i och deltar också i viktiga aktieägarmöten. 
people

ESG och bolagsstyrning

De företag vi investerar i lägger stor vikt vid bolagsstyrning och hantering av ESG-risker/möjligheter för att säkerställa efterlevnad av gällande lagar och regler och rätt uppförande i alla sammanhang. Vi har dessutom nolltolerans mot mutor och korruption.
culture

Företagskultur

Företagskulturen är en viktig pusselbit i ett bolags långsiktiga framgång. Vi söker efter ambitiösa företag som gör rätt gentemot sina anställda, kunder och aktieägare och främjar lagandan inom hela verksamheten.
people diversity

Människor och mångfald

Framgångsrika företag låter sig inte begränsas när de rekryterar och utvecklar sina medarbetare. Vi lägger särskilt stor vikt vid mångfald och hur inkluderande arbetsmiljön är, företagets syn på utbildning och utveckling samt rättvis ersättning. 
world

Kunden i fokus

Alla företag är skyldiga att verka för kundernas bästa. Vi anser att de som sätter kunderna i främsta rummet har större möjligheter att leverera bättre resultat på lång sikt. Det innebär produkter och tjänster av hög kvalitet, samtidigt som man är transparent, tillämpar bra affärsmetoder och behandlar kundernas information på ett säkert sätt. 
house

Resultat till aktieägare

Vinst och värdeskapande åt aktieägarna, är ett resultatet av framgångrik betjäning av alla bolagets intressenter - såväl kunder som medarbetare och leverantörer.
 • management

  Strategi och förvaltning

  Företag utvecklar sina strategier kontinuerligt i takt med förändringar i marknader och miljöer. Det är nästan omöjligt att generera långsiktigt värde utan en tydlig företagsvision och ett skickligt ledarskap. Våra analytiker tillbringar mycket tid med ledningen på de företag vi investerar i och deltar också i viktiga aktieägarmöten. 
 • people

  ESG och bolagsstyrning

  De företag vi investerar i lägger stor vikt vid bolagsstyrning och hantering av ESG-risker/möjligheter för att säkerställa efterlevnad av gällande lagar och regler och rätt uppförande i alla sammanhang. Vi har dessutom nolltolerans mot mutor och korruption.
 • culture

  Företagskultur

  Företagskulturen är en viktig pusselbit i ett bolags långsiktiga framgång. Vi söker efter ambitiösa företag som gör rätt gentemot sina anställda, kunder och aktieägare och främjar lagandan inom hela verksamheten.
 • people diversity

  Människor och mångfald

  Framgångsrika företag låter sig inte begränsas när de rekryterar och utvecklar sina medarbetare. Vi lägger särskilt stor vikt vid mångfald och hur inkluderande arbetsmiljön är, företagets syn på utbildning och utveckling samt rättvis ersättning. 
 • world

  Kunden i fokus

  Alla företag är skyldiga att verka för kundernas bästa. Vi anser att de som sätter kunderna i främsta rummet har större möjligheter att leverera bättre resultat på lång sikt. Det innebär produkter och tjänster av hög kvalitet, samtidigt som man är transparent, tillämpar bra affärsmetoder och behandlar kundernas information på ett säkert sätt. 
 • house

  Resultat till aktieägare

  Vinst och värdeskapande åt aktieägarna, är ett resultatet av framgångrik betjäning av alla bolagets intressenter - såväl kunder som medarbetare och leverantörer.
Viktig information
Viktig information - Värdet på investeringar och avkastningen från dem, kan gå ned så väl som upp och det kan hända att en investerare får tillbaka mindre än det investerade beloppet. För mer information om någon av fonderna eller produkterna, se respektive fonddokument.