Kontakta oss

För frågor om en specifik fond vänligen kontakta förvaltningsbolaget specificerat i Prospektet eller i Key Investor Information Document (KIID). För alla andra frågor, vänligen besök vår globala hemsida aberdeenstandard.com.

Viktig information
Viktig information - Värdet på investeringar och avkastningen från dem, kan gå ned så väl som upp och det kan hända att en investerare får tillbaka mindre än det investerade beloppet. För mer information om någon av fonderna eller produkterna, se respektive fonddokument.