Juridisk information

1. Information om företag och regelverk

www.aberdeenstandard.com drivs av koncernen abrdn.

Aberdeen Asset Managers Limited (SC108419) är registrerat i Skottland och har sitt säte på 10 Queen’s Terrace, Aberdeen AB10 1YG, Skottland.

Koncernen Aberdeen Asset Management består av Aberdeen Asset Management PLC (SC082015) och dess dotterbolag och omfattar Aberdeen Asset Managers Limited, Aberdeen Asset Investments Limited (794936), Aberdeen Investment Solutions Limited (SC106723), Aberdeen Standard Investments Life And Pensions Limited (3526143), Aberdeen Standard Fund Managers Limited (740118), Aberdeen Real Estate Operations Limited (SC169791), Parmenion Capital Partners LLP (OC322243) samt Self Directed Investments Ltd (8081015).  Samtliga företag är registrerade i Skottland och har sitt säte på 10 Queen’s Terrace, Aberdeen AB10 1YG, Skottland, med undantag av Aberdeen Asset Investments Limited, Aberdeen Standard Investments Life And Pensions Limited och Aberdeen Standard Fund Managers Limited, som är registrerade i England och har sitt säte på Bow Bells House, 1 Bread Street, London EC4M 9HH, England, samt Parmenion Capital Partners LLP och Self Directed Investments Ltd, som är registrerade i England och har sitt säte på 2 College Square, Anchor Road, Bristol, BS1 5UE, England.

Med undantag av Aberdeen Asset Management PLC och Aberdeen Real Estate Operations Limited är samtliga ovanstående företag auktoriserade i Storbritannien och står under tillsyn av Financial Conduct Authority.  Aberdeen Standard Investments Life And Pensions Limited är auktoriserat i Storbritannien av Prudential Regulation Authority och står under tillsyn av Financial Conduct Authority och Prudential Regulation Authority.  Aberdeen Asset Managers Limited är också registrerat som investeringsrådgivare hos US Securities and Exchange Commission i USA

Standard Life Investments Limited (SC123321) är registrerat i Skottland och har sitt säte på 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL, Skottland. Företaget är också registrerat i Irland (904256) och har sitt huvudkontor på 90 St. Stephen's Green, Dublin 2, Irland.

Koncernen Standard Life Investments består av Standard Life Investments (Holdings) Limited (SC298143) och dess dotterbolag, bland annat Standard Life Investments Limited, Aberdeen Standard Capital Limited (SC317950), Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited (SC123322), SLTM Limited (SC075550), Standard Life Investments (Corporate Funds) Limited (SC111488), SL Capital Partners LLP (SO301408) och Ignis Asset Management Limited (SC200801). Samtliga företag är registrerade i Skottland och har sitt säte på 1 George Street, Edinburgh EH2 2LL, Skottland.

Med undantag av Standard Life Investments (Holdings) Limited och Ignis Asset Management Limited är samtliga ovanstående företag auktoriserade i Storbritannien och står under tillsyn av Financial Conduct Authority.

Registreringsnummer hos Financial Conduct Authority: Aberdeen Asset Investments Limited - 193707, Aberdeen Standard Investments Life And Pensions Limited - 187323, Aberdeen Asset Managers Limited - 121891, Aberdeen Standard Fund Managers Limited - 121803, Aberdeen Investment Solutions Limited - 122130, Parmenion Capital Partners LLP - 462085, Self Directed Investments Ltd - 593445, Standard Life Investments Limited - 188406, Aberdeen Standard Capital Limited - 466684, Standard Life Investments (Mutual Funds) Limited - 146477, SLTM Limited - 119366, Standard Life Investments (Corporate Funds) Limited - 143445, SL Capital Partners LLP - 469934. Bolagsregistret för Financial Conduct Authority finns publicerat på https://register.fca.org.uk/.

Momsnumret för koncernen abrdn är GB270347469.

Aberdeen Standard Investments Inc. är registrerat i USA och har sitt säte på 1735 Market Street, 32nd Floor, Philadelphia, PA 19103, USA. Det är ett helägt dotterbolag till Aberdeen Asset Management PLC.  Företaget är registrerad investeringsrådgivare hos US Securities and Exchange Commission i USA.

Aberdeen Asset Management Asia Limited är registrerat i Singapore (199105448E) och har sitt säte på 21 Church Street, #01-01 Capital Square Two, Singapore 049480. Det är ett helägt dotterbolag till Aberdeen Asset Management PLC.  Det är registrerat i Singapore och står under tillsyn av Monetary Authority of Singapore. Aberdeen Asset Management Asia Limited är också registrerat som investeringsrådgivare hos US Securities and Exchange Commission i USA.

Standard Life Investments (USA) Limited är registrerat i Skottland (SC215736) och har sitt säte på 1 George Street, Edinburgh, EH2 2LL, Skottland. Det är ett helägt dotterbolag till Standard Life Investments Limited. Det är registrerat som försäkringsrådgivare hos US Securities and Exchange Commission i USA och har sitt huvudkontor på One Beacon Street, 34th Floor, Boston, MA 02108-3106, USA.

Standard Life Investments (Hong Kong) Limited är ett företag registrerat i Hongkong (666004) och har sitt säte på 30th Floor, Jardine House, One Connaught Place, Central, Hongkong. Det är ett helägt dotterbolag till Standard Life Investments Limited. Det är licensierat i Hongkong och står under tillsyn av Securities and Futures Commission. Företaget har sitt huvudkontor på 30th Floor, LHT Tower, 31 Queen’s Road Central, Hongkong.

Alla hänvisningar till ”vi”, ”vår” och ”oss” eller ”koncernen abrdn” på sidorna på denna webbplats avser abrdn plc tillsammans med dess dotterbolag, dotterbolagens dotterbolag och närstående bolag (såväl direkta som indirekta) som från tid till annan kan ingå i koncernen.

2. Säte och jurisdiktion

Webbplatsen är avsedd som information till användare bosatta i länder där koncernen Aberdeen Asset Management och koncernen Standard Life Investments bedriver verksamhet. Informationen på webbplatsen ska inte betraktas som ett erbjudande om att sälja andelar eller aktier i någon av fonderna som ägs av koncernen Aberdeen Asset Management eller koncernen Standard Life Investments i en jurisdiktion där ett sådant erbjudande eller en sådan distribution är olaglig(t) eller i vilken personen som kommer med erbjudandet inte är kvalificerad att göra det eller till någon som det är olagligt att ge ett sådant erbjudande.

3. Allmänna principer beträffande friskrivning och villkor

Trots att Aberdeen Asset Managers Limited och Standard Life Investments Limited har vidtagit rimliga försiktighetsåtgärder för att se till att informationen på webbplatsen är riktig, aktuell och i enlighet med relevanta lagar och bestämmelser i Storbritannien vid tidpunkten för publiceringen, kan fel eller utelämnanden förekomma till följd av omständigheter som är utom vår kontroll. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet, presentationen, prestanda, funktioner och tillgänglighet på alla eller delar av sidorna på webbplatsen efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande. Vi gör inga utfästelser om att sidorna på webbplatsen kan öppnas vid alla tillfällen under de engelska affärstider som anges på webbplatsen. Webbplatsen kan tillfälligt vara otillgänglig eller begränsad av administrativa eller andra skäl. Vi ansvarar inte för förluster eller skador som uppstår till följd av eller i samband med förlust av användning av webbplatsen.

Om du är osäker på om informationen på webbplatsens sidor stämmer eller är aktuell eller om du behöver ytterligare information får du gärna besöka www.aberdeen-asset.com eller www.standardlifeinvestments.com

Vi ansvarar inte för informationen på externa webbplatser från tredje man som kan öppnas via hyperlänkar på dessa sidor eller om sådana externa webbplatser inte alltid är tillgängliga. Länkar till externa webbplatser från tredje man erbjuds endast i allmänt informationssyfte och innehållet vare sig rekommenderas eller marknadsförs av oss på något sätt, om inte annat anges. Observera att när du klickar på en hyperlänk som leder till en extern webbplats lämnar du Aberdeen Standard Investments webbplats och använder sedan den externa webbplatsen från tredje man på egen risk.

Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida resultat. Värdet på andelar och aktier och den avkastning de ger kan gå ned så väl som upp och det kan hända att en investerare får tillbaka mindre än det investerade beloppet. Växelkurser kan få värdet på utländska investeringar att stiga eller sjunka. För mer information om någon av fonderna eller produkterna, se respektive dokument med erbjudanden.

Genom att använda sidorna godkänner du villkoren på den här sidan (Juridisk information och efterlevnadsinformation), som är underställda skotsk lag.

4. Rådgivning

Ingen del av sidorna på webbplatsen ska betraktas som ekonomisk rådgivning, investeringsrådgivning eller någon annan form av professionell rådgivning och vi rekommenderar att du vänder dig till din ekonomiska rådgivare eller en annan professionell rådgivare om du vill ha hjälp i ekonomiska eller professionella hänseenden.

5. Upphovsrätt och varumärke

© 2017 abrdn. Med ensamrätt.

Upphovsrättigheterna till sidorna på webbplatsen, skärmbilder som visar sidorna och informationen och materialet på dessa sidor och deras utformning tillhör koncernen abrdn, om inte annat anges.  ”Aberdeen Standard Investments” och logotypen för ”Aberdeen Standard Investments” är varumärken som tillhör koncernen abrdn, som även kan åberopa varu- och tjänstemärkesskydd för andra märken som visas på webbplatsens sidor.

Reproduktion av hela eller delar av sidor utan föregående, skriftligt godkännande från koncernen abrdn är strängt förbjuden, med undantag av privat, icke-kommersiell visning.

6.  E-post och annan elektronisk kommunikation

Observera att det inte finns några garantier för att elektronisk kommunikation som du skickar tas emot av oss, eller att innehållet i sådan elektronisk kommunikation skyddas eller förblir oförändrat under överföringen. Om du har funderingar som rör detta kan det vara bättre att du ringer eller skriver till oss i stället. Vi tar inte ansvar för skador som du eller andra drabbas av till följd av att sådan information ändras eller läses av obehöriga.

Vi filtrerar, övervakar och lagrar elektronisk kommunikation för att skydda våra system och säkerställa att de fungerar smidigt, samt uppfylla gällande regelverk och god affärssed.

7. Hämtningar

Eventuell programvara hämtas på egen risk. Vi garanterar inte lämpligheten hos sådan programvara som hämtas och tar inte ansvar för eventuella problem med din dator som uppstår till följd av detta. Om du är osäker på om programvaran som du vill hämta är lämplig för din dator rekommenderar vi att du först rådfrågar en expert.

8. Sekretesspolicy

Vi gör vårt yttersta för att värna om alla besökares integritet på webbplatsen www.aberdeenstandard.com (”Webbplatsen”). Du blir aldrig ombedd att lämna ut personuppgifter i syfte att ta emot information eller använda tjänsterna på Webbplatsen. Vi använder cookies (se paragraf 9 för mer information) och när du surfar på Webbplatsen lagrar vi information om hur du använder Webbplatsen i syfte att förbättra kvaliteten på de tjänster vi erbjuder dig.  Vi kan till exempel använda uppgifterna till att välja den mest lämpliga sidlayouten och navigeringen. Vi erbjuder länkar till externa webbplatser från tredje man och andra webbplatser som tillhör koncernen abrdn. Vi vill påminna om att dessa webbplatser kan skicka sina egna cookies till användare, eller på annat sätt samla in data eller begära in personuppgifter.  Vi ansvarar inte för informationsinsamlingsmetoderna på webbplatser som du kan öppna via vår Webbplats och uppmuntrar dig att läsa genom sekretesspolicyn för varje webbplats innan du lämnar ut personuppgifter.

9. Cookiepolicy

Cookies är små textfiler som ofta innehåller en unik identifieringskod som skickas från en webbserver till din dator, mobiltelefon eller annan enhet med internetanslutning (”Enheten”) när du besöker en webbplats. Cookies är ett vanligt sätt att få webbplatser att fungera mer effektivt och hjälper oss att samla in affärs- och marknadsföringsinformation, så att vi kan fatta välgrundade beslut om hur vi ska utveckla våra webbplatser. Vi kan komma att samla in information om din dator, inklusive IP-adress, operativsystem och webbläsartyp, för att använda till systemadministration och rapportframställning. Detta är statistiska data om våra användares beteende och mönster när de besöker Webbplatsen, och identifierar inte enskilda personer.

Vi använder tre huvudsakliga typer av cookies: (1) ”prestandacookies”,  (2) ”identifieringscookies” och (3) ”targeting-cookies”.

(1) ”Prestandacookies” används för att hjälpa oss se hur du använder Webbplatsen, t.ex. vilka sidor du besöker. De här cookies samlar inte in information som kan identifiera dig – all information som samlas in är anonym och används enbart för att hjälpa oss att förbättra prestanda för Webbplatsen, förstå vad som intresserar våra användare och mäta hur effektiv vår marknadsföring är. Vi använder prestandacookies för att analysera Webbplatsens prestanda, få hjälp att förbättra Webbplatsen genom att mäta eventuella fel som uppstår och se hur effektiva våra annonser är (detta delas inte med tredje man). Ibland hanterar tredje man cookies åt oss, men vi tillåter inte att denna tredje man använder cookies i något annat syfte än de som anges ovan. Genom att använda Webbplatsen godkänner du vår användning av ”prestandacookies”.

(2) ”Identifieringscookies” används för att hjälpa oss anpassa Webbplatsens innehåll utifrån dina val. Vi använder identifieringscookies för att komma ihåg de val du gör,  när du t.ex. identifierar dig som finansiell rådgivare, för att visa dig när du är inloggad på Webbplatsen och visa riktad reklam till dig på andra webbplatser. Du kan välja om du vill att vi använder sådana cookies eller inte, men om du väljer bort dem kan det hända att du inte kan använda vissa funktioner eller tjänster. Om du inaktiverar dessa cookies kan vi få svårt att minnas att du inte vill ha en viss funktion eller tjänst. Genom att använda Webbplatsen godkänner du vår användning av ”identifieringscookies”.

(3) ”Targeting-cookies” används för att skicka relevant information till dig och se vilket innehåll du använder. Vi använder targeting-cookies för att mejla anpassade nyheter till dig, spåra vilket innehåll du använder och visa riktade annonser till dig på andra webbplatser. Genom att använda Webbplatsen godkänner du vår användning av ”targeting-cookies”.  Flera tredjemanleverantörer förser oss med innehåll och funktioner på Webbplatsen. Vissa av dessa leverantörer kan använda cookies för att säkerställa att vissa områden av Webbplatsen fungerar. Webbplatsen har också länkar för social interaktion (t.ex. till Facebook eller YouTube). Vi har inte kontroll över cookies som skickas när du använder sådana externa webbplatser. För mer information om dessa, se respektive webbplats cookiepolicy.

3. Avaktivering

Du har rätt att när som helst meddela att du inte längre vill att vi använder dina personuppgifter i marknadsföringssyfte.

Du kan avaktivera Googles Displays annonseringsfunktioner och anpassa Google Display Network-annonser via Annonsinställningar – Personliga annonspreferenser. För att höja sekretesskyddet kan du också använda Google Analytics tilläggsfunktion för inaktivering i webbläsare. Observera dock att om du gör detta är det inte säkert att du kan använda alla funktioner på vår Webbplats.

Om du vill ta bort cookies från datorn kan du använda följande guider:

 • Internet Explorer: https://support.microsoft.com/en-us/kb/278835#/en-us/kb/278835
 • Chrome¬≠: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en
 • Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?locale=en_GB
 • Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-cookies-remove-info-websites-stored

Mer information:

 • Storbritanniens regelverk om cookieanvändning: http://www.ico.gov.uk
 • Information om cookies: http://www.allaboutcookies.org
 • Internet Advertising Bureau: http://www.youronlinechoices.eu
 • International Chamber of Commerce United Kingdom: http://www.iccwbo.uk/pages/privacy

Vi använder flera slags cookies i olika syften. I tabellerna kan du se vilka typer av cookies vi använder och varför.

Google Analytics Premium

Webbplatsen använder Google® Analytics Premium, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited (”Google”).  Google Analytics Premium använder cookies, det vill säga små textfiler som placeras på din dator för att hjälpa Webbplatsen interagera med användare och se hur Webbplatsen används. På uppdrag av webbplatsoperatören använder Google informationen i syfte att analysera din användning av Webbplatsen, sammanställa rapporter om aktiviteten på Webbplatsen samt erbjuda andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som samlas in via Google Analytics samkörs inte med andra uppgifter som lagras av Google.

Google är ett registrerat varumärke som tillhör Google, Inc. Google, Inc. är inte ett närstående bolag till koncernen abrdn och vare sig stöder eller rekommenderar produkter eller tjänster från koncernen abrdn.

Användning av Google Analytics Premium

I syfte att förbättra användarupplevelsen kan vi komma att använda Google Analytics-funktioner som remarketing, integration med DoubleClick Campaign Manager, Google Display Network Impression Reporting och/eller Google Analytics Demographics och Interest Reporting (Google Displays annonseringsfunktioner).

Information som samlas in via våra cookies kan inte användas för att identifiera dig. Informationen identifierar dock din dator och internetanslutning. Vi samlar bara in allmän information om dina datorinställningar, din internetanslutning (t.ex. operativsystem och plattform), IP-adress, surfbeteende och interaktion med vår Webbplats.

Vi kan komma att använda remarketing med Google Analytics för att visa webbreklam. Tredjemansleverantörer, inklusive Google, kan visa våra annonser på olika webbplatser. De kan även använda de cookies som är inställda i Google Displays annonseringsfunktioner för att informera, optimera och fastställa vilka annonser du vill se på vår Webbplats, inklusive annonser baserade på tidigare besök på Webbplatsen.

När det gäller Google Display Network Impression Reporting och integration med DoubleClick Campaign Manager kan såväl vi som tredjemansleverantörer, inklusive Google, använda cookies enligt inställningarna i Google Displays annonseringsfunktioner för att analysera och rapportera om annonser som används på vår Webbplats, inklusive men inte begränsat till, bilder som skapas av annonserna och hur dessa interagerar med andra annonsfunktioner och annonstjänster.

När det gäller Google Analytics Demographics och Interest Reporting kan vi använda data från Googles intressebaserade annonsering och/eller användardata från tredje man (t.ex. ålder, kön och intressen) i Google Analytics för att rikta och optimera våra marknadsföringskampanjer och strategier samt Webbplatsens innehåll.

Cookie Name Purpose Information
ASP.NET_SessionId Microsoft .Net

General purpose platform session cookie, used by sites written with Miscrosoft .NET based technologies. Usually used to maintain an anonymised user session by the server.

The main purpose of this cookie is: Strictly Necessary

Link
ARRAffinity Windows Azure

This cookie is set by websites run on the Windows Azure cloud platform. It is used for load balancing to make sure the visitor page requests are routed to the same server in any browsing session.

The main purpose of this cookie is: Strictly Necessary

Link
_ga Google Analytics

This cookie name is associated with Google Universal Analytics.

The main purpose of this cookie is : Performance

Link
_gat_UA-6595146-55 Google Analytics

This cookie name is associated with Google Universal Analytics

The main purpose of this cookie is : Performance

Link
_gid Google Analytics

This cookie name is associated with Google Universal Analytics.

The main purpose of this cookie is : Performance

Link

ELOQUA
ELQSTATUS

Eloqua

These cookies are associated with Eloqua

The main purpose of this cookie is : Persistence

aamgrouptmfqdn
aamgrouptmfqdnold

AberdeenStandard

These cookies are associated with AberdeenStandard

The main purpose of this cookie is : Persistence

KV_CLIENT_SESSION_ID
i18next
JSESSIONID,
QC_PREFERED_REFLECTORS

Qumu

These cookie name are associated with Qumu and used to deliver video content on the website

The main purpose of this cookie is : Third Party Persistence

Analytics – DoubleClicks integrerade och öppna plattform gör det möjligt att samla all kunskap om publiken på en enda plats. Med fullständig överblick över publiken i realtid kan man engagera de människor som är allra viktigast för att maximera effekten av varje annonskrona. Channel ID – avsedd för lokal lagring. id – Den här cookien används till retargeting, optimering, rapportering och attribuering av webbannonser.

GAPS = Google Kalender. Google skapar ett antal cookies på alla sidor som innehåller en Google Kalender. Vi kontrollerar visserligen inte de cookies som skapas av Google, men de verkar innehålla en blandning av informationsbitar för att mäta antalet Google Kalender-användare och deras beteende samt information om vilken kalender du visar och vilken flik du använder för närvarande. Google använder dessutom dessa cookies för att ge dig en bättre användarupplevelse.

Cookien används för att särskilja unika användare genom att tilldela dem ett slumpmässigt nummer som kundidentifierare. Numret ingår i varje sidbegäran på en webbplats och används för att beräkna besöks-, sessions- och kampanjdata till webbplatsernas analysrapporter. Enligt standardinställningen raderas de efter två år, men varje webbplatsägare kan själv ställa in detta.

Det här cookienamnet är associerat med Google Universal Analytics och enligt dokumentationen används den till att dämpa takten på förfrågningar – dvs. begränsa insamlingen av data på välbesökta webbplatser. Den raderas efter tio minuter.

Dessa cookies används för att samla in information om hur personer använder Webbplatsen. På så sätt kan vi se till att Webbplatsen uppfyller dina behov och enklare förstå hur vi kan bli ännu bättre. Mer information finns i Google Analytics sekretesspolicy.

Cookien används för att registrera vilka typer av cookies en användare godkänner för Webbplatsen.

Sessionsbaserad cookie som används av webbläsaren du använder, t.ex. Google Chrome eller Internet Explorer.

Begreppet ”tredje man” används för att markera att ett företag inte har en direkt relation med användaren, utan i stället en relation med en eller flera av de webbplatser som användaren besöker.  Om en användare till exempel besöker standardlifeaberdeen.com direkt är den webbplatsen ”första part”.  Om standardlifeaberdeen.com sedan samarbetar med ett nätverk, en plattform eller en handelsplats för annonsering blir nätverket, plattformen eller handelsplatsen ”tredje man”.  Annonseringsnätverket använder cookies när användaren besöker standardlifeaberdeen.com för att hjälpa till att välja och visa bästa möjliga annons. De här cookies räknas som ”tredjemanscookies”.  Första parter samarbetar med tredje man på det här sättet, eftersom tredje man har teknik och kompetens som möjliggör mer effektiv annonsplacering mellan olika webbplatser. I arbetet med varumärken använder utgivare och webbplatser tredjemanscookies för att göra annonseringen mer engagerande och relevant för användare och mer värdefull för utgivare och annonsörer.

Godkännande av cookiepolicyn

Godkännande av friskrivning av publiktyp

Godkännande av webbplatsens villkor (i tillämpliga fall)

Cookien används för att komma ihåg användarens val beträffande cookies på Webbplatsen. Om användaren tidigare har gjort en inställning lagras önskemålen i den här cookien.

Ändringar i Policyn

Observera att Policyn då och då kan komma att ändras. Vi uppmanar dig därför att regelbundet läsa den senaste versionen av den här sidan.

Frågor

Om du har frågor eller klagomål som rör Policyn eller vår användning av dina personuppgifter kan du kontakta oss (länk till avsnittet Kontakta oss på den nya SLA plc-webbplatsen), så svarar vi dig så snart som möjligt.

Ordlista

En cookie är information som en webbserver lagrar på din hårddisk för att en webbplats ska kunna spara dina önskemål på din dator och senare hämta dem.

En IP-adress är ett 32-siffrigt nummer som identifierar varje avsändare eller mottagare av information som skickas i paket via internet.

En session är en serie interaktioner mellan två kommunikationsändpunkter, som äger rum under ett enda anslutningstillfälle och är kopplade till ett visst sessionsnummer.

10. Villkor för sociala medier

Till våra ”Plattformar för sociala medier” hör Twitter, YouTube, LinkedIn och andra plattformar för sociala medier som vi gör tillgängliga.

Webbplatser för sociala medier, inklusive men inte begränsat till, Twitter, YouTube och LinkedIn, är offentliga domäner. Vi ansvarar inte för och rekommenderar inte det innehåll som andra användare publicerar på sådana webbplatser.

Allmänt att tänka på vid användning av sociala medier

 • Värna om din egen säkerhet genom att inte publicera person- eller kontouppgifter, inklusive inloggningsinformation, i inlägg, kommentarer eller meddelanden som du skickar via våra Plattformar för sociala medier.
 • Vi ansvarar inte för användarvillkor, sekretess- eller säkerhetspolicyer till våra Plattformar för sociala medier eller externa tredjemanswebbplatser som länkar till dem och du använder dem på egen risk.
 • Se till att dina bidrag på våra Plattformar för sociala medier är relevanta och håller sig till ämnet. Vi förbehåller oss rätten att blockera användare eller följare på våra Plattformar för sociala medier som publicerar eller delar innehåll som vi uppfattar som olämpligt eller stötande eller som beskriver, ger råd om, rekommenderar eller gör reklam för värdepapper, produkter eller tjänster eller som är marknadsföringsmässigt till sin natur. Vi förbehåller oss också rätten att blockera användare eller följare som använder egna plattformar för sociala medier som innehåller stötande eller olämpligt innehåll eller fungerar som reklamwebbplatser.
 • Eventuella åsikter som uttrycks av användare på våra Plattformar för sociala medier är användarnas egna och representerar inte nödvändigtvis vår uppfattning.

Inga erbjudanden

Ingen del av innehållet på våra Plattformar för sociala medier utgör erbjudanden eller rekommendationer beträffande produkter eller tjänster för investeringsförvaltning, eller ett erbjudande om att sälja eller köpa värdepapper. Allt innehåll är underställt tillämpliga lagar och bestämmelser.

Det är inte säkert att alla produkter och tjänster för investeringsförvaltning är tillgängliga inom alla jurisdiktioner. Potentiella investerare bör själva kontrollera om en viss produkt eller tjänst är tillåten enligt de lagar och bestämmelser som gäller i den aktuella jurisdiktionen.

Alla investeringar innebär en viss risk, inklusive risken att förlora de pengar du investerar.

Ingen rådgivning

Information som publiceras av oss på våra Plattformar för sociala medier är vår aktuella uppfattning, och sådana uppfattningar kan komma att ändras utan föregående meddelande. Inläggen tillhandahålls enbart i informationssyfte och ska inte betraktas som investeringsråd eller en rekommendation om vissa tjänster, värdepapper, investeringsstrategier eller investeringsprodukter. Kontakta en kvalificerad expert för den här typen av rådgivning. För mer information om specifika produkter, se våra erbjudandedokument.

Information som vi ger eller hänvisar till på våra Plattformar för sociala medier kan innehålla utsagor om framtida förväntningar och andra utsagor om framtiden som är baserade på våra nuvarande uppfattningar och antaganden och omfattar kända eller okända risker och ovissheter som kan orsaka betydande förändringar i faktiska resultat och händelser jämfört med dem som uttrycks eller underförstås i sådana utsagor. Utöver utsagor som genom sitt sammanhang kan tolkas som prognoser ska ord som ”kan, ska, bör, förväntar, planerar, avser, förutser, anser, beräknar, uppskattar, potentiell eller fortsätter” och liknande uttryck ses som signaler för utsagor om framtida händelseförlopp.

Geografisk exkludering

Vi kommunicerar med externa målgrupper via våra Plattformar för sociala medier på ett sätt som uppfyller gällande regelverk. 
Innehållet på våra Plattformar för sociala medier är inte riktat till enskilda personer i särskilda jurisdiktioner (utifrån personens nationalitet, var hen är bosatt eller annat) där publicering eller tillgång till innehållet är förbjuden. Personer som omfattas av sådana förbud bör inte använda innehållet.

Kanada och USA: Lokala bestämmelser begränsar kommunikationen från registrerade rådgivare och handlare via sociala medier. 
Det innebär att vår kommunikation via sociala medier beträffande finanser och investeringar i allmänhet, eller produkter och tjänster för investeringsförvaltning som vi erbjuder inte kommer från och inte är avsedd för en publik i Kanada eller USA.