Vad vi gör

På Aberdeen Standard Investments sammanför vi ett av världens bredaste utbud av investeringsmöjligheter med djupa insikter och brett perspektiv. Det är vad vi kallar extraordinära kontakter, ett progressivt sätt att investera som baseras på tre huvudprinciper:

 • Teambaserad kunskap- och insiktsdelning och beslutsfattande kan ge långsiktiga investeringsresultat.
 • Förstahandsbaserad grundläggande research och analyser.
 • Ett starkt fokus på frågor relaterade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) kan förbättra den långsiktiga avkastningen och minska risken.

Med mer än 1 000* medarbetare som jobbar med investeringar på våra kontor runtom i världen är våra möjligheter verkligt globala och spänner över ett brett spektrum av marknader, tillgångsklasser och strategier. Vi kombinerar vår kunskap och expertis om lokala marknader med kraften i samordnad global överblick och kontakter för att driva bättre investeringsresultat för våra kunder. *Källa: Aberdeen Standard Investments, 30 juni 2018

Aberdeen Standard Investments har ett brett investeringsutbud för att möta både dagens och framtidens behov hos kunderna. Uppsättningen aktivt förvaltade strategier kompletteras med kvantitativa, regelbaserade metoder för att systematiskt försöka fånga upp eller förbättra avkastningen från marknaden.

Vi besitter bred kompetens och har som målsättning att gå i täten med innovativa investeringsstrategier inriktade på investerarnas specifika behov av direktavkastning, värdetillväxt, riskkontroll och skuldförvaltning – samtidigt som vi strävar efter att erbjuda källor till goda resultat över marknadscykler.

Det är vårt jobb att hjälpa investerare nå sina ekonomiska mål, oavsett vilka de är eller vad de behöver åstadkomma. Vår övergripande målsättning är att leverera resultat till kunder, slutliga investerare och aktieägare

Investeringsfilosofi

Aberdeen Standard Investments utgår från en aktiv investeringsfilosofi. Fokus läggs på att göra primära, interna analyser och undersöka de grundläggande förutsättningarna för potentiella investeringar. 

Det nära samarbetet mellan kollegor som arbetar med olika tillgångsklasser underlättar den här riktade insatsen. Detta leder till att förvaltarna kan fatta mer välgrundade beslut där får hjälp av hela spektrumet av tillgänglig information och kunskap.

Tack vare våra gemensamma komponenter kan vi utnyttja den kombinerade kompetensen och förmågan inom båda bolagen. Vi har 1 000 medarbetare som jobbar med investeringar på 24 kontor över hela världen, så möjligheten att utbyta kunskaper och erfarenheter är en avgörande konkurrensfördel.

 • Fundamentaldrivet
 • Mikro- och makroforskning
 • Långsiktiga investerare
 • Laganda
 • ESG-fokus 
 • Kunskapsutbyte mellan team inom olika tillgångsklasser

Investeringsfilosofi

Aktier

Aberdeen Standard Investments hanterar ett brett utbud av aktiestrategier som täcker in hela risk-/avkastningsspektrumet och strävar efter att uppnå specifika resultat åt kunderna. Våra aktieportföljer har visserligen olika risktoleranser och avkastningsmål, men utgår alla från en gemensam princip: Att försöka tillföra ett mervärde genom ett noggrant urval av aktier och aktiv förvaltning. Våra förvaltade aktietillgångar uppgår till 157.6 miljarder pund* och förvaltas av våra team runtom i världen.

* Källa: Standard Life Investments/Aberdeen Asset Management, 31 december 2017

Läs mer om aktier

Räntebärande instrument

Vi är en av Europas största förvaltare av räntebärande instrument och förvaltar ett omfattande utbud av globala, ränteinvesteringar åt en diversifierad kundbas. Vi har vuxit och diversifierat verksamheten genom åren och befinner oss i dag i en stark position för att kunna erbjuda ett brett utbud av globala investeringsmöjligheter inom räntebärande instrument som passar kundens individuella behov.


Läs mer om räntebärande instrument

Fastigheter

Vi har ett brett utbud av investeringslösningar inom fastigheter att erbjuda våra kunder. Tillgångsklassen har historiskt levererat stabil, riskjusterad avkastning under lång tid och kan agera som en effektiv diversifierare i portföljen.


Läs mer om fastigheter

Alternativa investeringsstrategier

Vårt team för alternativa investeringsstrategier erbjuder en komplett uppsättning globala hedgefondstrategier som omfattar hela likviditetsspektrumet. Vi hjälper investerare att bygga upp robusta och diversifierade portföljer genom att erbjuda analyser om, åtkomst till, implementering och löpande förvaltning av portföljer med alternativa investeringar.


Läs mer om alternativa investeringsstrategier

Multi-asset

På dagens komplexa och osäkra investeringsmarknad söker investerare i allt större utsträckning efter lösningar som uppfyller specifika investeringsmål. Aberdeen Standard Investments går i täten för multi-asset-investeringar och utvecklar effektiva och innovativa produkter som svar på investerarnas behov av positiv avkastning och en smidigare och mer förutsebar investeringsresa.


Läs mer om multi-asset
quantitative coins

Kvantitativa investeringar

Vårt team för kvantitativa investeringar bildades 2005 och förvaltar en bred uppsättning produkter, inklusive passiva, smart-beta- och aktiva kvantstrategier.

Vår investeringsprocess är baserad på akademisk forskning och investeringsteori. Vi identifierar källor till riskjusterad avkastning, testar dem under hela affärscykeln och använder dem i våra aktiva, kvantitativa portföljer på ett systematiskt och kostnadseffektivt sätt med kontrollerad risk. Vi är väl positionerade att uppfylla kundernas behov, eftersom vi kan använda våra djupgående kunskaper och insikter om olika avkastningskällor för att kunna kombinera dem till effektiva lösningar.


Läs mer om kvantitativa investeringar

Likviditet

Målsättningen för vårt utbud av likviditetslösningar är inte bara att bevara kapitalets värde, utan också att förse investerare med en avkastning som överstiger den för ett traditionellt banksparande. Många institutionella investerare tilltalas särskilt av den här sortens lösning, eftersom den ger dem möjlighet att förvalta rörelsekapitalet på ett effektivt säff. En annan fördel är att de här lösningarna kan bidra till ökad diversifiering av och därmed minska risken.


Läs mer om likviditet

Wealth

Aberdeen Standard Investments erbjuder diskretionära tjänster inom förmögenhetsförvaltning avsedda att leverera lösningar med utgångspunkt i kundens behov. Via Standard Life Wealth and Aberdeen Private Wealth Management arbetar vi med privatkunder, family offices, finansiella rådgivare, revisorer, jurister, stiftelserepresentanter och ideella organisationer, både i Storbritannien och utomlands. Det finns ett brett utbud av investeringslösningar, som alla kan skräddarsys utifrån kundens unika krav.


Läs mer om wealth

Ansvarsfull förvaltning och ESG

ESG-faktorerna (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) är inbäddade i vår övergripande investeringsprocess, men vi erbjuder även kunder skräddarsydda ESG-lösningar för att uppfylla specifika investeringsbehov. Det finns flera grundläggande principer som genomsyrar vårt engagemang och våra processer.


Läs mer om ansvarsfull förvaltning och ESG
 • Aktier

  Aberdeen Standard Investments hanterar ett brett utbud av aktiestrategier som täcker in hela risk-/avkastningsspektrumet och strävar efter att uppnå specifika resultat åt kunderna. Våra aktieportföljer har visserligen olika risktoleranser och avkastningsmål, men utgår alla från en gemensam princip: Att försöka tillföra ett mervärde genom ett noggrant urval av aktier och aktiv förvaltning. Våra förvaltade aktietillgångar uppgår till 157.6 miljarder pund* och förvaltas av våra team runtom i världen.

  * Källa: Standard Life Investments/Aberdeen Asset Management, 31 december 2017

 • Räntebärande instrument

  Vi är en av Europas största förvaltare av räntebärande instrument och förvaltar ett omfattande utbud av globala, ränteinvesteringar åt en diversifierad kundbas. Vi har vuxit och diversifierat verksamheten genom åren och befinner oss i dag i en stark position för att kunna erbjuda ett brett utbud av globala investeringsmöjligheter inom räntebärande instrument som passar kundens individuella behov.


 • Fastigheter

  Vi har ett brett utbud av investeringslösningar inom fastigheter att erbjuda våra kunder. Tillgångsklassen har historiskt levererat stabil, riskjusterad avkastning under lång tid och kan agera som en effektiv diversifierare i portföljen.


 • Alternativa investeringsstrategier

  Vårt team för alternativa investeringsstrategier erbjuder en komplett uppsättning globala hedgefondstrategier som omfattar hela likviditetsspektrumet. Vi hjälper investerare att bygga upp robusta och diversifierade portföljer genom att erbjuda analyser om, åtkomst till, implementering och löpande förvaltning av portföljer med alternativa investeringar.


 • Multi-asset

  På dagens komplexa och osäkra investeringsmarknad söker investerare i allt större utsträckning efter lösningar som uppfyller specifika investeringsmål. Aberdeen Standard Investments går i täten för multi-asset-investeringar och utvecklar effektiva och innovativa produkter som svar på investerarnas behov av positiv avkastning och en smidigare och mer förutsebar investeringsresa.


 • coins

  Kvantitativa investeringar

  Vårt team för kvantitativa investeringar bildades 2005 och förvaltar en bred uppsättning produkter, inklusive passiva, smart-beta- och aktiva kvantstrategier.

  Vår investeringsprocess är baserad på akademisk forskning och investeringsteori. Vi identifierar källor till riskjusterad avkastning, testar dem under hela affärscykeln och använder dem i våra aktiva, kvantitativa portföljer på ett systematiskt och kostnadseffektivt sätt med kontrollerad risk. Vi är väl positionerade att uppfylla kundernas behov, eftersom vi kan använda våra djupgående kunskaper och insikter om olika avkastningskällor för att kunna kombinera dem till effektiva lösningar.


 • Likviditet

  Målsättningen för vårt utbud av likviditetslösningar är inte bara att bevara kapitalets värde, utan också att förse investerare med en avkastning som överstiger den för ett traditionellt banksparande. Många institutionella investerare tilltalas särskilt av den här sortens lösning, eftersom den ger dem möjlighet att förvalta rörelsekapitalet på ett effektivt säff. En annan fördel är att de här lösningarna kan bidra till ökad diversifiering av och därmed minska risken.


 • Wealth

  Aberdeen Standard Investments erbjuder diskretionära tjänster inom förmögenhetsförvaltning avsedda att leverera lösningar med utgångspunkt i kundens behov. Via Standard Life Wealth and Aberdeen Private Wealth Management arbetar vi med privatkunder, family offices, finansiella rådgivare, revisorer, jurister, stiftelserepresentanter och ideella organisationer, både i Storbritannien och utomlands. Det finns ett brett utbud av investeringslösningar, som alla kan skräddarsys utifrån kundens unika krav.


 • Ansvarsfull förvaltning och ESG

  ESG-faktorerna (miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning) är inbäddade i vår övergripande investeringsprocess, men vi erbjuder även kunder skräddarsydda ESG-lösningar för att uppfylla specifika investeringsbehov. Det finns flera grundläggande principer som genomsyrar vårt engagemang och våra processer.


Viktig information
Viktig information - Värdet på investeringar och avkastningen från dem, kan gå ned så väl som upp och det kan hända att en investerare får tillbaka mindre än det investerade beloppet. För mer information om någon av fonderna eller produkterna, se respektive fonddokument.