Alternativa investeringsstrategier

Viktig information
Viktig information - Värdet på investeringar och avkastningen från dem, kan gå ned så väl som upp och det kan hända att en investerare får tillbaka mindre än det investerade beloppet. För mer information om någon av fonderna eller produkterna, se respektive fonddokument.

Vårt team för alternativa investeringsstrategier erbjuder en komplett uppsättning globala hedgefondstrategier som omfattar hela likviditetsspektrumet. Vi hjälper investerare att bygga upp robusta och diversifierade portföljer genom att erbjuda analyser om, åtkomst till, implementering och löpande förvaltning av portföljer med alternativa investeringar.

Vi erbjuder skräddarsydda portföljer till institutionella investerare, UCITS och ”40 Act”-reglerade eller ”likvida alternativ”-fonder, alternativa factor premia-strategier till låg kostnad, lösningar fokuserade på en strategi, förvaltade konton och naturligtvis fond i fonder. Strategierna kan vara inriktade på högre avkastning,  med stark diversifiering, eller skydda portföljer i perioder med stor volatilitet.

Vårt team för alternativa investeringsstrategier kännetecknas framförallt av:

Innovation
Våra erbjudanden har anpassats efter investerarnas föränderliga behov, till exempel när det gäller regelverk och likviditet 

Erfarenhet
Våra förvaltare har byggt upp starka relationer genom långvariga kontakter, gott anseende och breda och djupa nätverk

Grundlig analys
Våra strategiexperter kombinerar top-down-marknadsanalyser med bottom-up-förvaltning och utvärdering av förvaltare

Blicken framåt
Portföljerna konstrueras med hjälp av ett rigoröst ramverk som undviker att förlita sig på avkastningshistorik

Riskmedvetande
Stresstester och löpande riskövervakning och analys är avgörande för den dagliga portföljförvaltningen

Miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) 
Våra investeringsanalyser införlivar en rad viktiga ESG-faktorer, så att vi får en detaljerad insikt om riskerna och möjligheterna med en potentiell investering

Grundpelarna i vår investeringsstrategi:

Specialiserade förvaltare
Djupgående, egen analys för att identifiera de bästa förvaltarna och möjligheterna
Identifiera möjligheter ur ett globalt nätverk av specialiserade analytiker

Bred kompetens
Specialiserade strategiteam som verkar i en heltäckande struktur med olika alternativ
Kunskap delas inom och mellan analytiker

Geomgång av verksamheters löpande drift
Bibehållet oberoende under besiktning av verksamheter
Om den juridiska, kontrollmässiga eller administrativa strukturen inte är godtagbar: investera inte

Genomtänkt portföljuppbyggnad
Skräddarsydda portföljlösningar anpassade efter kundens specifika behov
Risken måste utvärderas löpande på flera sätt

Tack vare vår storlek kan vi erbjuda ett flertal lösningar till våra investerare:

Likvida alternativ
Vi förvaltar flera reglerade fonder som handlas dagligen och är baserade på förvaltade konton. Tillgångarna förvaltas av team specialiserade på alternativa investeringar och står under Aberdeen Standard Investments kontroll. Investerare kan använda produkterna för att få tillgång till hedgefondstrategier som inte annars är tillgängliga på ett reglerat sätt för den breda marknaden.

Alternativ factor premia
En transparent, robust och kostnadseffektiv metod för att få tillgång till differentierande, alternativa avkastningskällor

Blandfonder
Prisbelönta blandprodukter med olika strategifokus, risk-/belöningsrestriktioner och likviditetsprofiler

Skräddarsydda portföljer
Utformade och förvaltade åt våra kunder för att uppfylla deras önskemål beträffande strategi, risk och avkastning

Förvaltade kontolösningar
Vi utformar och skapar också portföljer åt kunder med hjälp av externa hedgefondförvaltare via förvaltade konton. Detta ger ökad kontroll över tillgångarna och större transparens och anpassningsmöjligheter. 

Rådgivningsrelationer
Vi erbjuder skräddarsydda analyser, artiklar och researchrapporter till stora, sofistikerade, institutionella investerare och rådgivning om deras hedgefondinvesteringar