Aktier

Aberdeen Standard Investments hanterar ett brett utbud av aktiestrategier som täcker in hela risk-/avkastningsspektrumet och strävar efter att uppnå specifika resultat åt kunderna. Våra aktieportföljer har visserligen olika risktoleranser och avkastningsmål, men utgår alla från en gemensam princip: Att konsekvent tillföra ett mervärde genom ett noggrant urval av aktier och aktiv förvaltning. Våra förvaltade aktietillgångar uppgår till 157.6 miljarder pund*, och förvaltas av förvaltare runt om i världen.

Våra disciplinerade investeringsprocesser skiljer sig förvisso åt när det gäller riskfaktor och avkastningsmål, men de bygger alla på "bottom-up-principen" i sitt aktieurval. Vi arbetar utifrån en teambaserad princip: Våra aktieförvaltare arbetar tätt tillsammans med kollegor som jobbar med andra tillgångsklasser. På så sätt kan vi dra nytta av kunskaper och erfarenheter hos medarbetare inom många olika marknader och tillgångsklasser. Våra team uppnår tillsammans en omfattande täckning av globala marknader och har en direktkanal till företagsledningar på allra högsta nivå.

Våra transparenta investeringsprocesser har utvecklats och finslipats över många marknadscykler. Vi lägger tydligt fokus på att skapa ett långsiktigt mervärde och viljan att uppfylla kundens förväntningar genomsyrar våra investeringsprinciper. Grundpelarna i våra investeringsprocesser är bland annat:

 • Vi gör egen research. Det hjälper oss att utvärdera ekonomiska trender, risker och möjligheter – vi kan utnyttja vår lokala närvaro och optimera direktkontakten med företagens ledning
 • Vi äger våra idéer. Även om besluten granskas noga av andra kollegor tar våra förvaltare personligen ansvar för sina investeringsbeslut
 • Fokus på risken. Diversifiering och riskanalys har högsta prioritet. Vi gör omfattande analyser och mäter alla riskaspekter i våra portföljer – per aktie, sektor och land
 • Ett långsiktigt perspektiv. Vi strävar efter att generera avkastning åt våra kunder genom att ta långsiktiga och övertygande positioner i lämpliga investeringar
 • Ansvarsfulla investeringar – vi väver in ESG-analyser i vår heltäckande riskbedömning för de företag vi undersöker. Alla våra aktiestrategier tar hänsyn till risker och möjligheter med ESG

Vårt breda utbud av aktiestrategier omfattar bland annat:

 • Globala aktier – inklusive kärnstrategier, flexibla, etiska och inkomstbaserade strategier
 • Brittiska aktier – inklusive kärnstrategier, inkomstbaserade, obegränsade, high-alpha-strategier och etiska strategier
 • Europeiska aktier – inklusive kärnstrategier, inkomstbaserade, etiska och obegränsade strategier
 • Globala tillväxtmarknadsaktier – inklusive portföljer som omfattar enskilda länder eller hela regioner, med hjälp av kärnstrategier, inkomstbaserade och obegränsade strategier, strategier med utökad diversifiering och midcap-strategier
 • Asien-Stillahavsregionen exkl. Japan – inklusive strategier för enskilda länder och hela regioner
 • Amerikanska aktier – inklusive kärnstrategier, inkomstbaserade och obegränsade strategier
 • Japanska aktier – inklusive kärnstrategier, obegränsade och high-alpha-strategier
 • Mindre företag – på alla stora marknader och tillväxtmarknader

* Källa: Standard Life Investments/Aberdeen Asset Management, 31 december 2017

Viktig information
Viktig information - Värdet på investeringar och avkastningen från dem, kan gå ned så väl som upp och det kan hända att en investerare får tillbaka mindre än det investerade beloppet. För mer information om någon av fonderna eller produkterna, se respektive fonddokument.