Räntebärande instrument

Vi är en av Europas största förvaltare av räntebärande instrument och förvaltar ett omfattande utbud av globala, ränteinvesteringar åt en diversifierad kundbas. Vi har vuxit och diversifierat verksamheten genom åren och befinner oss i dag i en stark position för att kunna erbjuda kunderna ett brett utbud av globala investeringsmöjligheter inom räntebärande instrument som passar kundens individuella behov.

Vi har omfattande, globala resurser inom räntebärande instrument som erbjuder lokala analyser av länder och företag till hjälp för våra investeringsteam.

Vår investeringsprocess vilar på vår egen research på makro- och företagsnivå, som utförs av våra analytiker runt om i världen. Vi anser att grundläggande och omfattande förstahandsinformation är det bästa sättet att leverera stabil och riskjusterad avkastning till våra kunder.

Vi gör djupgående analyser av utgivare av obligationer på jakt efter genuina investeringsmöjligheter som kan tillföra ett mervärde. Vi lägger tonvikten på cykliska och långsiktiga faktorer som vi tror leder till bättre resultat. Därefter strävar vi efter att samla flera källor till potentiell avkastning för att kunna komponera portföljer med hög övertygelse.

Vi lägger stor vikt vid riskanalysen för att minska förluster och hjälpa till att skydda avkastningen. Vår riskhanteringsmetod är inbäddad i investeringsprocessen. Genom noggrann riskövervakning ser vi till att våra portföljer är positionerade för att stå emot en bred arsenal av marknadsförhållanden.

Vår tilltro och åtagande till tillgångsklassen understryks av det omfattande utbudet av strategier för ränteinvesteringar som vi har tagit fram för att möta behoven hos såväl befintliga som nya kunder.

  • Företagsobligationer med högt kreditbetyg (investment grade) – kunderna kan dra nytta av vår kompetens inom den globala företagsobligationsmarknaden.
  • Högavkastande företagsobligationer – för kunder som söker kredit med högre avkastning erbjuder vi ett utbud av globala lösningar med hög avkastning.
  • Statsobligationer – våra investeringsmöjligheter omfattar världens statsobligationsmarknader och täcker in ett brett utbud av strategier.
  • Tillväxtmarknadsskulder – vi har ett dedikerat och erfaret tillväxtmarknadsteam, som ger investerare tillgång till skilda ekonomiska grundförutsättningar mellan tillväxtmarknader och utvecklade marknader.
  • Inflationsbaserade (inflation-linked) strategier och köp och behåll-strategier – inkluderar ett utbud av regionala och globala, inflationsbaserade obligationsstrategier för investerare som oroar sig över hur inflationen ska utvecklas i framtiden.
  • Absolutavkastande obligationsstrategier – dessa strävar efter att ge positiv avkastning under alla marknadsförhållanden och bidrar samtidigt till att kontrollera investeringsriskerna.
  • Flexibla och totalavkastande obligationsstrategier – omfattar investeringar i en bred uppsättning möjligheter, inklusive flera räntebärande sektorer, och använder samtidigt investeringsflexibiliteten till att fokusera på de investeringsidéer där vi har hög övertygelse.
  • Syndicated Loans – vi har möjlighet att erbjuda non-investment grade loans på både utvecklade och tillväxtmarknader till våra institutionella kunder som söker högre avkastning, flytande intäkter med lägre volatilitet och löptid.
Viktig information
Viktig information - Värdet på investeringar och avkastningen från dem, kan gå ned så väl som upp och det kan hända att en investerare får tillbaka mindre än det investerade beloppet. För mer information om någon av fonderna eller produkterna, se respektive fonddokument.