Fixed Income

Räntebärande instrument är en diversifierad tillgångsklass som syftar till att leverera diversifiering, ränta, totalavkastning och kapitalbevarande för investerare.

Aberdeen Standard Investments team inom räntebärande instrument utnyttjar hela spektrumet av marknader, emittenter och kreditkvalitet för räntebärande papper – offentliga, privata och alternativa. Med över 180 specialister inom räntebärande papper kan vårt kunskaps- och erfarenhetsdjup bygga en mängd lösningar – från semipassiva till högaktiva – för att möta alla investerares mål och krav.

Kärnan i våra möjligheter är ett disciplinärt, forskningsdrivet och teambaserat tillvägagångssätt. Detta säkerställer konsekventa investeringar och tillåter oss att åstadkomma tillförlitliga och repeterbara resultat för kunder.

Viktiga fördelar

Globalt researchnätverk

Vi förvaltar uppskattningsvis £138,6 miljarder/US$183 miljarder* i räntebärande papper och penningmarknadstillgångar och erbjuder skalan och resurserna för att ge en tydlig informationsfördel över globala obligationsmarknader.

Med stöd av verksamma inom kredit- och ekonomisektorn i Storbritannien, USA, Asien och Australien har vi byggt ett globalt researchsnätverk. Genom att dela lokal marknads- och emittentkunskap strävar vi efter att utnyttja förändringar i den ekonomiska utsikten eller kreditkvaliteten och generera avkastning för våra portföljer.

Integrerad ESG-analys

Vi bäddar även in frågor relaterade till miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning (ESG) i vår analys, vilket ger oss en mer fullständig bild av de risker och möjligheter som emittenterna presenterar.

*Källa: Aberdeen Standard Investments. Per den 30.06.2018