Likviditet

Målsättningen för vårt utbud av likviditetslösningar är inte bara att bevara kapitalets värde, utan också att förse investerare med en avkastning som överstiger den för ett traditionellt banksparande. Många institutionella investerare tilltalas särskilt av den här sortens lösning, eftersom den ger dem möjlighet att förvalta rörelsekapitalet på ett effektivt säff. En annan fördel är att de här lösningarna kan bidra till ökad diversifiering av kassa och därmed minska risken.

Vi förvaltar en rad olika likviditetstillgångar åt institutionella kunder. Bland investerarna återfinns storbolag, banker, bolåneinstitut, kommuner, universitet, ideella organisationer och pensionsfonder. Aberdeen Standard Investments erbjuder ett utbud av olika likviditetslösningar som kan möta dina behov, oavsett om du vill bevara kapital, hantera ett dagligt likviditetsflöde eller öka avkastningen.

Vi kan även erbjuda anpassade lösningar som kan skräddarsys utifrån dina specifika behov när det gäller likviditet och avkastning. Våra likviditetslösningar är tillgängliga för både investerare som vill ha möjlighet att dagligen hantera sina likviditetstillgångar och dem som inte behöver omedelbar åtkomst utan snarare söker ett sätt att öka avkastningen.

Vårt utbud av likviditetslösningar kännetecknas framförallt av följande:

  • vanligtvis AAA-betyg hos stora kreditvärderingsinstitut
  • diversifiering av såväl investeringar som risker
  • tillgång till de flesta stora valutor
  • likvida och aktivt förvaltade portföljer med hög säkerhet
  • konstanta och variabla NAV-fonder (net asset value)

Investerare i våra likviditetsportföljer får tillgång till ett erfaret team som arbetar utifrån en stabil investeringsstrategi. Den är baserad på tre grundpelare: kapitalbevarande, likviditetshantering och stabil avkastning.

Möjligheten att lyckas väl med förvaltning av likviditetstillgångar är beroende av en bred investeringskompetens som omfattar en rad olika tillgångsklasser. Med hjälp av den här kunskapen kan förvaltarna utnyttja analyser och perspektiv från våra kredit- och ränteteam samt teamet för makroekonomiska strategier.

Samarbetet kolleger emellan, och den globala närräckviddvaro som Aberdeen Standard Investments har, gör att våra likviditetslösningar har potential att maximera såväl värde som möjligheter för våra kunder. Kunderna kommer även i fortsättningen ha tillgång till våra befintliga likviditetsprodukter inom både Standard Life Investments och Aberdeen Asset Management.

Viktig information
Viktig information - Värdet på investeringar och avkastningen från dem, kan gå ned så väl som upp och det kan hända att en investerare får tillbaka mindre än det investerade beloppet. För mer information om någon av fonderna eller produkterna, se respektive fonddokument.