Multi-Asset

På dagens komplexa och osäkra investeringsmarknad söker investerare i allt större utsträckning efter lösningar som uppfyller specifika investeringsmål. Aberdeen Standard Investments går i täten för multi-asset-investeringar och utvecklar effektiva och innovativa produkter som svar på investerarnas behov av positiv avkastning och en smidigare och mer förutsebar investeringsresa.

I hjärtat av vår multi-asset-strategi återfinns strävan efter äkta diversifiering. Många portföljer som beskrivs som ”diversifierade” eller ”multi-asset” är i själva verket begränsade till en traditionell blandning av obligationer, aktier och/eller fastigheter. Även om sådana tillgångsklasser vanligtvis har gett positiv avkastning på lång sikt, kan det kortsiktiga resultatet svänga och ge investerarna en orolig och oviss investeringsresa.

I jämförelse har vi en strategi för multi-asset-investeringar som ger oss tillgång till ett väldigt brett och diversifierat investeringsuniversum. Förutom aktier, obligationer och fastigheter över hela världen kan vi också investera i specialiserade tillgångsklasser som peer-to-peer-lån, förnybar infrastruktur och försäkringsrelaterade värdepapper. Vi kan också ta positioner som strävar efter att göra vinst på vår uppfattning om hur räntor, inflation, valutor och volatilitet ska förändras.

Oavsett om investeraren vill uppnå tillväxt, bevara kapital eller få en regelbunden avkastning kan vi erbjuda ett utbud av multi-asset-portföljer som är utformat för att möta deras behov. Alla våra portföljer kan användas som en effektiv, fristående lösning. Alternativt kan de kombineras för att uppnå en viss risk- och avkastningsnivå, eller användas som en del i en bredare portfölj av investeringar för att stärka den avsedda risk- och avkastningsprofilen. Till våra multi-asset-lösningar hör:

 • Absolut avkastning
 • Minskad volatilitet/diversifierad tillväxt
 • Riskbaserad/resultatinriktad
 • Diversifierad avkastning
 • Liability aware
 • Kapitalbevarande
 • Strategiska portföljer (med riktad tillgångsfördelning)

Våra multi-asset-lösningar kännetecknas framförallt av:

 • Brett investeringsuniversum – tillgången till ett diversifierat investeringsutbud ökar våra möjligheter till såväl avkastning som riskdiversifiering.
 • Skickliga och erfarna multi-asset-team – våra förvaltare är bland annat specialiserade på portföljförvaltning, kvalitativa och kvantitativa analyser, strategiskt tänkande, nationalekonomi, försäkringsmatematik och riskhantering. Teamet kan dessutom ta hjälp av kompetensen hos våra tillgångsklassexperter världen över.
 • Samarbetsprincip vid alla investeringar – genom att utbyta idéer och kunskaper kan vi identifiera de bästa möjligheterna och fatta mer välgrundade investeringsbeslut. Dessutom ökar detta styrkan genom att våra portföljer får tillgång till den breda och djupa kompetensen hos hela teamet.
 • Balansering av investeringsrisk – effektiv riskhantering stöder portföljer med en viss balans av investeringsrisker, så att de fungerar bra i olika miljöer. Våra multi-asset-portföljer drar fördel av kompetensen, processerna och infrastrukturen vi har byggt upp inom riskhantering.
 • Långsiktig investeringshorisont – även om många investerar med ett kortsiktiga perspektiv strävar vi efter att förstå vad som driver på mer genomgående och ihållande marknadsmöjligheter, som kan leda till mer tillförlitlig avkastning.
Viktig information
Viktig information - Värdet på investeringar och avkastningen från dem, kan gå ned så väl som upp och det kan hända att en investerare får tillbaka mindre än det investerade beloppet. För mer information om någon av fonderna eller produkterna, se respektive fonddokument.