Kvantitativa investeringar

Vårt team för kvantitativa investeringar bildades 2005 och förvaltar en bred uppsättning produkter inklusive passiva, smart-beta- och aktiva kvantstrategier.

Våra 27 medarbetare inom kvantitativa investeringar är baserade i Edinburgh, London
och Singapore för att förse kunder med lösningar som är skräddarsydda utifrån deras behov. Vi använder våra egna, regelbaserade principer för att förvalta kvantitativa portföljer med aktier, räntebärande värdepapper och derivat på alla marknader.

Vår investeringsprocess är baserad på akademisk forskning och investeringsteori. Vi identifierar källor till riskjusterad avkastning, testar dem under hela affärscykeln och använder dem i våra aktiva, kvantitativa portföljer på ett systematiskt och kostnadseffektivt sätt med kontrollerad risk. Vi är väl positionerade att uppfylla kundernas behov, eftersom vi kan använda våra djupgående kunskaper och insikter om olika avkastningskällor för att kunna kombinera dem till effektiva lösningar.

I våra kvantitativa investeringsstrategier ingår bland annat:

  • Traditional indexation –vi matchar avkastningen från konventionella index, som FTSE All-Share Index, som viktas enligt respektive företags marknadskapitalisering. Processen vi använder för att göra detta är skal- och upprepningsbar med kontrollerad risk.
  • Fundamental indexation – vi matchar avkastningen från grundläggande aktieindex. Indexen väljer ut och viktar sina beståndsdelar utifrån olika faktorer som fritt kontantflöde, utdelning och total försäljning. Rankning utifrån dessa ”grundläggande faktorer” används för att avgöra ett visst företags viktning i indexet. Vi hanterar framförallt en serie strategier kopplade till FTSE RAFI™-serien (Research Affiliates Fundamental Index), som ger exponering mot Storbritannien, globala marknader och tillväxtmarknader.
  • Enhanced indexation – avsedd att ge något högre avkastning än jämförelseindex, med en likvärdig risknivå. Modellerna i vår investeringsprocess utgår från ett aktieindex och är utformade utifrån teman som värde, försiktig förvaltning, ekonomisk styrka med flera. Till vart och ett av dessa teman har vi identifierat ett starkt investeringsargument eller via baklängestester fastställt att temat kommer att gå bättre än index under en marknadscykel. Därefter ”vinklar” vi portföljen mot ett eller flera identifierade teman i syfte att uppnå konsekvent och riskjusterad avkastning.
  • Smart beta (SMARTER Beta™) – kombinerar fördelarna med aktiv och passiv förvaltning genom en ny, ”tredje metod” för investering. Syftet med smart beta-tekniker är att uppnå avkastning som överträffar marknaden eller risknivåer som ligger under dem på marknaden. De använder s.k. risk premia-faktorer (i likhet med enhanced indexation ovan), men behåller samtidigt det stora antalet fördelar med konventionell indexering, som enkelhet, objektivitet, transparens och relativt låga kostnader. Vår SMARTER Beta™-funktion har både högre avkastning och lägre risk som målsättning.
  • Skräddarsydda produkter – vi hanterar även ett antal skräddarsydda derivatprodukter och strukturerade produkter.
Viktig information
Viktig information - Värdet på investeringar och avkastningen från dem, kan gå ned så väl som upp och det kan hända att en investerare får tillbaka mindre än det investerade beloppet. För mer information om någon av fonderna eller produkterna, se respektive fonddokument.