Fastigheter

Vi har ett brett utbud av investeringslösningar inom fastigheter att erbjuda våra kunder. Tillgångsklassen har historiskt levererat stabil, riskjusterad avkastning under lång tid och kan agera som en effektiv diversifierare i portföljen.

Vi förvaltar omfattande fastighetstillgångar och har en betydande närvaro på fastighetsmarknaden. Vi har ett dedikerat fastighetsteam med medarbetare baserade runt om i världen som har ett starkt nätverk av regionala kontakter och god förståelse för den lokala marknaden. Vår process är global, men tillämpas lokalt.

Våra nyckelregioner är Storbritannien, kontinentaleuropa, Norden och Asien. Vi erbjuder också globala strategier och sektorsspecifika investeringsmöjligheter, till exempel investeringar i köpcenter, affärscentra och bostadsområden.

Vi kan erbjuda en uppsättning strategier för att möta kundernas behov och tillgodose olika marknadsförhållanden. Vårt utbud av strategier för fastigheter omfattar bland annat:

  • direktinvesteringar i fastigheter
  • börsnoterade fastighetsinvesteringar
  • hybridlösningar för fastigheter
  • belåning av fastigheter
  • real estate multi-manager.

Research är A och O för våra framgångar. Egna analyser av hög kvalitet är en förutsättning för att lyckas på en konkurrensutsatt marknad. Vi anser att våra branschledande kunskaper ger en konkurrensfördel och hjälper oss att leverera goda resultat till våra kunder över marknadscykler.

Vår process gör att vi kan maximera avkastningen givet en viss risknivå. Vår bottom-up strategi grundar sig på vår analys och hjälper oss att välja ut de specifika tillgångar som vi ser har störst potential.

Efter att vi har köpt en fastighet strävar vi efter att skapa mervärden genom att aktivt förvalta tillgången. I detta ingår att se till att verksamheten bedrivs effektivt, hyra ut lediga lokaler, förhandla om gynnsamma hyresvillkor samt renovera fastigheten.

Viktig information
Viktig information - Värdet på investeringar och avkastningen från dem, kan gå ned så väl som upp och det kan hända att en investerare får tillbaka mindre än det investerade beloppet. För mer information om någon av fonderna eller produkterna, se respektive fonddokument.