Strategic Client Solutions

Kunders investeringsbehov är ofta bredare än endast kapitalförvaltning. Många vill ha en erfaren partner som kan hjälpa dem att ta itu med strategiska utmaningar som ökade regelverkskrav, kostnadstryck eller effekten av låga räntor och dämpad avkastning på investeringar.

Vårt Strategic Client Solutions-team hjälper kunder att ta itu med dessa och många andra utmaningar. Genom ett nära samarbete skapar teamet sig en övergripande bild av varje utmaning i samband med kundens övergripande situation och långsiktiga mål.

Genom detta skräddarsydda tillvägagångssätt har vi blivit en pålitlig partner till pensionsfonder, försäkringsbolag, förmögenhetsförvaltare och statliga förmögenhetsfonder i Europa, USA, Asien, Afrika och Mellanöstern.

Viktiga fördelar

Kundförståelse

Våra erfarna portföljförvaltare kommer från en mängd olika bakgrunder – från försäkrings- och banksektorn till pensions- och konsultverksamhet. Vår förståelse för de utmaningar och påtryckningar som kunderna står inför driver oss att utveckla och leverera lösningar i samband med varje kunds regelverk och investeringshistoria.

Globala resurser

Vi använder Aberdeen Standard Investments globala investeringsresurser, vilket ger tillgång till investeringsspecialister, makro- och marknadsinsikt, operativt stöd och riskövervakning.

Hjälp att förenkla

Oavsett om det handlar om inblick och kunskap i en viss fråga, pågående rådgivning eller förvaltning, är våra lösningar till för att underlätta för varje kund.