Vilka vi är

Standard Life Aberdeen plc är ett av världens största investmentbolag. Bolaget bildades 2017 genom sammanslagningen av Standard Life plc och Aberdeen Asset Management plc. Investeringsverksamheterna bedrivs under varumärket Aberdeen Standard Investments som förvaltar tillgångar till ett värde av €587.6 miljarder pund*. Det gör oss till Storbritanniens största aktiva förvaltare och näst störst i Europa. Bolaget har en betydande närvaro på den globala marknaden och den storlek som kompetens som krävs för att hjälpa kunderna förverkliga sina investeringsmål. 

I egenskap av global kapitalförvaltare har Aberdeen Standard Investments  som mål att bygga upp ett långsiktigt värde för våra kunder. Kundernas investeringsbehov utgör kärnan i allt vi gör. Vi erbjuder ett heltäckande utbud av investeringslösningar, liksom kundservice och support på högsta nivå.

*30 juni 2019

Klicka på länken nedan för att lära dig mer om Aberdeen Standard Investments kompetens och globala räckvidd: 

Sponsring

Vi är ett globalt företag med djupa rötter i det lokala samhället, och stolt sponsor av en rad kultur- och idrottsevenemang. Vi stöder samarbetspartner inom flera områden som delar våra kulturella värderingar.

Kontor runt om i världen

Vi är en global kapitalförvaltare i ordets sanna bemärkelse. Vårt globala nätverk tar oss närmare kunderna och marknaderna vi investerar i.

Viktig information
Viktig information - Värdet på investeringar och avkastningen från dem, kan gå ned så väl som upp och det kan hända att en investerare får tillbaka mindre än det investerade beloppet. För mer information om någon av fonderna eller produkterna, se respektive fonddokument.