Kontor runt om i världen 

Vi är en global kapitalförvaltare i ordets sanna bemärkelse – med 46 kontor och investeringscenter i 24 platser.

Genom storskaligheten uppnår vi närvaro över hela världen. Vi förvaltar tillgångar åt stora och små kunder från 24 globala kontor, med hjälp av kundservicepersonal på 46 kontor i Europa, Nord- och Sydamerika, Asien, Mellanöstern och Australien. Närheten till marknaden ger ökade insikter som hjälper oss vid investeringar och gör att vi bättre kan förstå våra kunders behov.

Global ASI locations

Investerade tillgångar

£505.1 miljarder*

€562.7 miljarder*

$643.3 miljarder*

*avser 30 juni 2018

Människor

Kunder i 80 länder

Över 1000 anställda på investeringssidan

Platser

24 globala kontor

43 kundsupportkontor

Viktig information
Viktig information - Värdet på investeringar och avkastningen från dem, kan gå ned så väl som upp och det kan hända att en investerare får tillbaka mindre än det investerade beloppet. För mer information om någon av fonderna eller produkterna, se respektive fonddokument.