Small today, large tomorrow

Aberdeen Standard Global Small Cap Fund - A (ABGS-A)

26/4/2564

ในวันนี้เราได้ประกาศการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น Abrdn (อ่านว่า Aberdeen) การสร้างความชัดเจนให้กับแบรนด์ของเราถือเป็นสิ่งสำคัญต่อกลยุทธ์การสร้างการเติบโตทางธุรกิจที่ถือลูกค้าเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนความตั้งใจของเราที่จะนำเสนอผลการดำเนินงานที่ดีที่สุดในแต่ละประเภทผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า เพราะเรามองถึงอนาคตและมุ่งมั่นที่จะสร้างความมั่งคั่งให้กับลูกค้า เราจึงต้องการสร้างแบรนด์ที่สะท้อนถึงสิ่งดังกล่าว และการให้บริการผ่านช่องทางดิจิตอลกับฐานลูกค้าที่ขยายเพิ่มมากขึ้นของเรา ซึ่งต้องสามารถสร้างความแตกต่างในการรับรู้ของผู้ลงทุนได้อย่างชัดเจน เราเชื่อว่า แบรนด์จะไม่มีความหมายใดๆหากไม่สามารถนำมาซึ่งผลการดำเนินงานที่ดี และนี่จะเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เรามุ่งมั่นในการสร้างความแตกต่างได้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ลงทุนรับรู้เราในฐานะของผู้นำในธุรกิจจัดการลงทุน

การเปลี่ยนแปลงใดๆจะยังไม่เกิดขึ้นในตอนนี้ โดยเราจะยังคงใช้แบรนด์ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเวสเม้นท์ ต่อไปจนกว่าจะครบกำหนดของช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่าน โดยเราคาดว่าจะสามารถดำเนินการเปลี่ยนชื่อใหม่ได้ภายในช่วงครึ่งหลังของปีนี้ ทั้งนี้ เราจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งก่อนที่จะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป

ท่านสามารถตรวจสอบชื่อใหม่ของเรารวมทั้งกำหนดการของช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านได้ ที่นี่

MyInvestments

บริการธุรกรรมการลงทุนในกองทุนรวมรูปแบบใหม่

การเปลี่ยนแปลงมักนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆ

กองทุนรวมเพื่อการออม

ลงทุนวันนี้ เพื่ออนาคต

COVID-19

ด้วยความห่วงใยในความปลอดภัยของลูกค้าอย่างสูงสุด บริษัทได้ดำเนินการตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และได้จัดให้พนักงานทำงานจากที่บ้าน (Work from Home) ตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติมในการเปิดบัญชีและทำรายการ (ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน) คลิกที่นี่

เราคือใคร

Aberdeen Standard Investments เป็น บริษัทจัดการเชิงรุกที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษและเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

*ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563, ที่มา: Aberdeen Standard Investments

เราทำอะไร

เราจัดหาผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนและโซลูชั่นให้กับลูกค้าของเราทั่วโลก ศักยภาพทางด้านการลงทุนของเราครอบคลุมอย่างกว้างขวางมากมายและเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีนวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุดในตลาด

ติดต่อเรา

ข้อมูลของสำนักงานในประเทศไทย

Image of Andy Murray running across Wimbledon court

สปอนเซอร์

เรามีความภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นสปอนเซอร์ในการสนับสนุนการแข่งขันในกีฬาที่สำคัญต่างๆ และนักกีฬารายตัวซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะไปสู่ความเป็นเลิศของเรา

Image of people walking next a large building in London

สมัครงาน

สำหรับ Aberdeen Standard Investments แล้ว สินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของเราก็คือพนักงานของเรา เรามองหาคนที่จะมาร่วมแชร์คุณค่าและมีคุณลักษณะทางสังคม (ethos) เช่นเดียวกับเรา

การลงทุนมีความเสี่ยง
มูลค่าในการลงทุนและรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้และคุณอาจจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต