ความเชื่อมโยงที่โดดเด่น

เติบโตอย่างมั่งคั่ง ด้วยการลงทุนในตราสารทุน ที่บริหารจัดการโดยผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพ

เราคือใคร

Aberdeen Standard Investments เป็น บริษัทจัดการเชิงรุกที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษและเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

*ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560, ที่มา: Standard Life plc, Aberdeen Asset Management PLC

เราทำอะไร

เราจัดหาผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนและโซลูชั่นให้กับลูกค้าของเราทั่วโลก ศักยภาพทางด้านการลงทุนของเราครอบคลุมอย่างกว้างขวางมากมายและเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีนวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุดในตลาด

ติดต่อเรา

ข้อมูลของสำนักงานในประเทศไทย

Image of Andy Murray running across Wimbledon court

สปอนเซอร์

เรามีความภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นสปอนเซอร์ในการสนับสนุนการแข่งขันในกีฬาที่สำคัญต่างๆ และนักกีฬารายตัวซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะไปสู่ความเป็นเลิศของเรา

Image of people walking next a large building in London

สมัครงาน

สำหรับ Aberdeen Standard Investments แล้ว สินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของเราก็คือพนักงานของเรา เรามองหาคนที่จะมาร่วมแชร์คุณค่าและมีคุณลักษณะทางสังคม (ethos) เช่นเดียวกับเรา

การลงทุนมีความเสี่ยง
มูลค่าในการลงทุนและรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้และคุณอาจจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต