โอกาสการลงทุนในหุ้นปันผลทั่วโลก

โอกาสรับผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอพร้อมการเติบโตของเงินลงทุน

05/07/2654

การเดินทางของแบรนด์ใหม่ของเรา ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว เมื่อบริษัทแม่ของเราในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ได้เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น abrdn plc (อ่านว่า บริษัท
อเบอร์ดีน จำกัด มหาชน ) นับเป็นก้าวแรกในการนำเสนอโฉมใหม่ของแบรนด์เราสู่สายตาทั่วโลก และเช่นเดียวกันกับธุรกิจการจัดการกองทุนของเราที่มีกระจายอยู่ทั่วโลกก็จะมีการปรับเปลี่ยนชื่อใหม่ พร้อมอัตลักษณ์ใหม่ของแบรนด์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ซึ่งจนกว่าจะถึงเวลาดังกล่าว เราจะยังคงใช้แบรนด์ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเวสเม้นท์ (Aberdeen Standard Investments) ต่อไป โดยเราจะแจ้งให้ท่านทราบอีกครั้งเมื่อใกล้ถึงเวลาที่จะมีการเปลี่ยนแปลง

การสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนของแบรนด์ถือเป็นหัวใจหลักในการดำเนินกลยุทธ์ทางธุรกิจที่มีลูกค้าเป็นศูนย์กลาง แบรนด์ใหม่ของเราไม่เพียงแค่การเปลี่ยนชื่อ แต่ยังหมายถึงการดำเนินธุรกิจที่จะสร้างสิ่งต่างๆเพิ่มมากขึ้นเพื่อช่วยลูกค้าของเราให้ก้าวไปสู่การเป็นนักลงทุนที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน แบรนด์ใหม่ของเราจะสะท้อนถึงความชัดเจนของธุรกิจที่เราต้องการมุ่งเน้น การสร้างพลังใหม่ให้กับจุดมุ่งหมายในความคงอยู่ทางธุรกิจของเรา รวมทั้งความตั้งใจของเราที่จะผลักดันการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่ลูกค้า การสร้างแบรนด์จะไม่มีความหมายใดๆหากปราศจากผลการดำเนินงานที่ดี และนี่จะเป็นแรงผลักดันที่ทำให้เรามุ่งมั่นในการสร้างความแตกต่างในฐานะผู้นำในธุรกิจจัดการลงทุนต่อไป

ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ abrdn.com

MyInvestments

บริการธุรกรรมการลงทุนในกองทุนรวมรูปแบบใหม่

การเปลี่ยนแปลงมักนำมาซึ่งโอกาสใหม่ๆ

กองทุนรวมเพื่อการออม

ลงทุนวันนี้ เพื่ออนาคต

COVID-19

ตามที่ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) ได้ประกาศมาตรการเพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทจึงได้มีมาตรการให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) เพื่อให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีการประกาศเปลี่ยนแปลงโดยศบค.

ข้อมูลเพิ่มเติมในการเปิดบัญชีและทำรายการ (ซื้อ ขาย สับเปลี่ยน) คลิกที่นี่

เราคือใคร

Aberdeen Standard Investments เป็น บริษัทจัดการเชิงรุกที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษและเป็นหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป

*ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563, ที่มา: Aberdeen Standard Investments

เราทำอะไร

เราจัดหาผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนและโซลูชั่นให้กับลูกค้าของเราทั่วโลก ศักยภาพทางด้านการลงทุนของเราครอบคลุมอย่างกว้างขวางมากมายและเป็นหนึ่งในบริษัทที่มีนวัตกรรมที่ทันสมัยที่สุดในตลาด

ติดต่อเรา

ข้อมูลของสำนักงานในประเทศไทย

Image of Andy Murray running across Wimbledon court

สปอนเซอร์

เรามีความภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นสปอนเซอร์ในการสนับสนุนการแข่งขันในกีฬาที่สำคัญต่างๆ และนักกีฬารายตัวซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะไปสู่ความเป็นเลิศของเรา

Image of people walking next a large building in London

สมัครงาน

สำหรับ Aberdeen Standard Investments แล้ว สินทรัพย์ที่มีค่าที่สุดของเราก็คือพนักงานของเรา เรามองหาคนที่จะมาร่วมแชร์คุณค่าและมีคุณลักษณะทางสังคม (ethos) เช่นเดียวกับเรา

การลงทุนมีความเสี่ยง
มูลค่าในการลงทุนและรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้และคุณอาจจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต