แผนการลงทุนรายเดือน

รายงานสถานการณ์ตลาดประจำเดือน

ในรายงานสถานการณ์ประจำเดือน ผู้จัดการกองทุนของบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน จำกัด ได้สรุปข้อมูลเชิงลึกของตลาดและเศรษฐกิจที่มีปัจจัยเกี่ยวข้องกับมูลค่าสินทรัพย์ของกองทุนรวมของอเบอร์ดีน กรุณาคลิกที่ลิ้งค์เพื่อดูข้อมูลเพิ่มเติม

รายงาน ดาวน์โหลด
รายงานสถานการณ์ตลาดภูมิภาคเอเชียแปซิฟิคประจำเดือน
รายงานสถานการณ์ตลาดจีน/ฮ่องกงประจำเดือน
รายงานสถานการณ์ตลาดตราสารหนี้กลุ่มตลาดเกิดใหม่ประจำเดือน
รายงานสถานการณ์ตลาดภูมิภาคยุโรปประจำเดือน
รายงานสถานการณ์ตลาดในกลุ่มตลาดเกิดใหม่รอบโลกประจำเดือน
รายงานสถานการณ์ตลาดโลก
รายงานสถานการณ์ตลาดอินเดียประจำเดือน
รายงานสถานการณ์ตลาดสหรัฐอเมริกา
รายงานสถานการณ์ตลาดตราสารหนี้ ยูโร ไฮ ยิลด์ บอนด์