การลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ

ทุกสิ่งคืออนาคต การลงทุนในวันนี้ เพื่ออนาคต

เป็นส่วนหนึ่งของเราตั้งแต่ปี 1992

จัดตั้งทีมงานกำกับดูแลกิจการ
 
1992
จัดตั้งกองทุนจริยธรรมเป็นครั้งแรก
 
1994
เข้าร่วมสมาคมการลงทุนและการเงินที่ยั่งยืนของสหราชอาณาจักร
 
1997
จัดตั้งทีมบริหารการลงทุนที่รับผิดชอบต่อสังคม
 
2001
เข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง Eurosif
 
2001
เข้าร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมกำกับดูแลกิจการอาเซียน
 
2002
จัดทำนโยบายอสังหาริมทรัพย์ SRI เป็นครั้งแรก
 
2003
เข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง UK Corporate Governance Forum
 
2004
เป็นสมาชิกโครงการ Carbon Disclosure
 
2004
จัดสรรทรัพยากรทางด้าน ESG เฉพาะในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
 
2007
ลงนามเป็นผู้ก่อตั้งของสหประชาชาติเพื่อหลักการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ
 
2007
เข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งของ International Sustainability Alliance
 
2011
เปิดตัวกองทุน Euro SRI
 
2012
พัฒนาการเปิดเผยการลงคะแนน
 
2012
เป็นสมาชิกของมาตรฐานการพัฒนาอย่างยั่งยืนด้านอสังหาริมทรัพย์ระดับโลก
 
2013
จัดพิมพ์รายงานการกำกับดูแลกิจการและรายงานประจำปีเป็นครั้งแรก
 
2014
จัดพิมพ์รายงานการลงทุน ESG รายไตรมาส
 
2014
ได้รับรางวัล Extel Award ด้านผู้จัดการสินทรัพย์ชั้นนำสำหรับ SRI/ESG
 
2015
จัดตั้ง นักวิเคราะห์ ESG ขึ้นในทีมตราสารทุน
 
2015
เข้าร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้ง กลุ่มที่ปรึกษาการลงทุน คณะกรรมการมาตรฐานทางด้านการบัญชีเพื่อความยั่งยืน
 
2016
เปิดตัวกองทุน Impact Fund
 
2017
จัดสรรทรัพยากรทางด้าน ESG ในธุรกิจตราสารหนี้
 
2017
ได้รับรางวัลระดับ 5 ดาวคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยทั่วไป
 
2018
การจัดตั้งฟอรัมการลงทุนระดับ ESG
 
2019
PRI logo

ASI ได้รับคะแนนสูงสุด A + สำหรับกลยุทธ์และวิธีการกำกับดูแล สำหรับมืออาชีพด้านการลงทุนเท่านั้น ไม่ใช้สำหรับเผยแพร่

อ่านรายงาน

วิดีโอเกี่ยวกับ responsible investing

 

What does responsible investing mean to us?

 

ESG investment: our capabilities

 

Responsible real estate investing

 

Impact investing

 

17 steps to a better future

 

Emerging market debt - ESG embedded

ESG Quarterly Report

Our informative quarterly report provides a summary of our company engagement and voting activities.

Latest report PDF download

การมีส่วนร่วมและการสรุปการออกเสียงลงคะแนน

insert_chart
สรุปการลงคะแนน Q3 2019 ทั้งหมด
ประชุมผู้ถือหุ้นที่หุ้นของลูกค้าของเราได้รับการโหวต 666
ร้อยละของการประชุมที่มีอย่างน้อยหนึ่งเสียงต่อต้านหรืองดออกเสียง 34.99%
จำนวนมติที่ลงมติ 6,344
ร้อยละของมติโหวตให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารจัดการ 88.11%
ร้อยละของมติที่ลงคะแนนเทียบกับคำแนะนำการจัดการ 6.64%
ร้อยละของผู้งดออกเสียง 1.04%
การลงทุนมีความเสี่ยง
มูลค่าในการลงทุนและรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้และคุณอาจจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต