การรักษาความปลอดภัย

ปลอดภัยเมื่อออนไลน์

ในฐานะที่ทำธุรกิจด้านการลงทุน เราคาดว่าจะพบแผนการหลอกลวงในสื่อสังคมออนไลน์และอีเมลจากบุคคลที่แกล้งทำเป็นตัวแทนของ Standard Life Aberdeen (หรือธุรกิจอื่น ๆ ในกลุ่มของเรา) ดังนั้นเราจึงมีกระบวนการและมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการจัดการกับการกระทำต่างๆ เช่นนี้และเราทำทุกอย่างที่สามารถทำได้เพื่อปกป้องลูกค้าของเรา

หากคุณได้รับข้อความในโซเชียลมีเดียหรืออีเมลและคุณไม่แน่ใจว่ามาจากเรา คุณสามารถส่งต่อไปที่กล่องจดหมาย (mailbox) ของเราได้และเราจะตรวจสอบข้อมูลดังกล่าวให้คุณ หากคุณมีข้อกังวลใด ๆ คุณสามารถส่งอีเมลถึงเราหรือโทร +44 203 367 8224

การสนทนาทางโทรศัพท์อาจมีการบันทึกเสียง และ/หรือติดตามเพื่อเป็นการป้องกันทั้งเราและคุณและช่วยในฝึกอบรมของเรา ค่าบริการโทรศัพท์อาจแตกต่างกันไป

หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย กรุณาเยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์ของ Standard Life Aberdeen

คำเตือนเกี่ยวกับความเสี่ยง – มูลค่าในการลงทุนและรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้และคุณอาจจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป กรุณาศึกษาปัจจัยด้านความเสี่ยงในหนังสือชี้ชวนที่มีแนบอยู่ในแต่ละกองทุนทั้งในเรื่องทั่วไปและความเสี่ยงในการลงทุนตามที่ระบุไว้

© Standard Life Aberdeen

Aberdeen Standard Investments เป็นชื่อในการทำธุรกิจทางด้านการลงทุนของ Aberdeen Asset Management และ Standard Life Investments

การลงทุนมีความเสี่ยง มูลค่าในการลงทุนและรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้และคุณอาจจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป ผลการดำเนินงานในอดีตไม่ได้เป็นตัวชี้นำถึงผลลัพธ์ในอนาคต

การลงทุนมีความเสี่ยง
มูลค่าในการลงทุนและรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้และคุณอาจจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต