ความเชื่อมโยงที่โดดเด่น

กลยุทธ์การลงทุนที่หลากหลาย เพื่อเป้าหมายเดียว คุณ

ที่อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเวสเม้นท์ เราเชื่อมหนึ่งในโลกกว้างแห่งการลงทุนด้วยมุมมองเชิงลึกพร้อมวิสัยทัศน์ที่หลากหลาย เราเรียกว่า ความเชื่อมโยงที่โดดเด่น ทีมาพร้อมหัวใจที่สำคัญคือ

 • ทีมงานที่พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลและการตัดสินใจเพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนการลงทุนที่ดีกว่าและมั่นคงกว่า
 • เราไม่พึ่งพาทีมวิจัยจากภายนอก เพื่อความเที่ยงตรงของข้อมูล
 • เราให้ความสำคัญกับประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เพื่อโอกาสในการเสริมสร้างผลตอบแทนที่ยั่งยืน พร้อมลดความเสี่ยง

ด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนกว่า 1,000 คนจากทั่วโลก คือความเชี่ยวชาญด้านการลงทุน ระดับโลกอย่างแท้จริง – ครอบคลุมทุกตลาด ทุกสินทรัพย์ และทุกกลยุทธ์การลงทุน

เราผสมผสานความรู้เชิงลึกในแต่ละตลาดร่วมกับพลัง ในการเชื่อมโยงมุมมองระดับโลก เพื่อโอกาสในการสร้างผลตอบแทนที่ดีสำหรับคุณ

* ข้อมูล: อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเวสเม้นท์, 31 ธันวาคม 2563

กองทุนรวมตราสารทุน

นักลงทุนในตราสารทุนเชิงรุก เชื่อว่าการวิเคราะห์ ปัจจัยพื้นฐานอย่างลึกซึ้งและการมีวินัยการลงทุน จะช่วยสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่า

ความชำนาญ

Aberdeen Standard Investments

กองทุนรวมตราสารหนี้

ทีมตราสารหนี้ของ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเวสเม้นท์ ใช้ประโยชน์จากตลาดตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารและคุณภาพสินเชื่อที่ครอบคลุมทั่วทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสินเชื่อทางเลือก โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านตราสารหนี้กว่า 180 คน ด้วยความรู้และประสบการณ์ในเชิงลึกของเราช่วยให้เราสามารถสร้างโซลูชั่นที่หลากหลาย- นับตั้งแต่การลงทุนกึ่งเชิงรับจนถึงเชิงรุก - เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์และความต้องการทั้งหมดของนักลงทุน ของนักลงทุน

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารหนี้
Multi Asset

กองทุนรวมผสม

ลูกค้าจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุนได้ยากหากลงทุนในสินทรัพย์เพียงประเภทเดียว แต่พอร์ตการลงทุนที่ลงทุนอย่างจริงจังในสินทรัพย์หลากหลายประเภทช่วยให้มีแหล่งที่จะสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้น สามารถปรับตัวให้เข้า กับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปและสามารถกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนเพื่อเป็นประสบการณ์โดยรวมที่ดียิ่งขึ้น

ด้วยผู้จัดการสินทรัพย์ระดับโลกที่มีความชำนาญในทุกประเภทสินทรัพย์หลัก เราได้รวบรวมศักยภาพทั้งหมดของเราเพื่อสร้างกลยุทธ์ด้านกองทุนรวมผสมที่มั่งคง ซึ่งสามารถสร้างโอกาสในการกำหนดเป้าหมายเฉพาะให้ลูกค้าได้

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับmulti-asset
 • Aberdeen Standard Investments

  กองทุนรวมตราสารหนี้

  ทีมตราสารหนี้ของ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเวสเม้นท์ ใช้ประโยชน์จากตลาดตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารและคุณภาพสินเชื่อที่ครอบคลุมทั่วทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสินเชื่อทางเลือก โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านตราสารหนี้กว่า 180 คน ด้วยความรู้และประสบการณ์ในเชิงลึกของเราช่วยให้เราสามารถสร้างโซลูชั่นที่หลากหลาย- นับตั้งแต่การลงทุนกึ่งเชิงรับจนถึงเชิงรุก - เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์และความต้องการทั้งหมดของนักลงทุน ของนักลงทุน

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตราสารหนี้
 • Multi Asset

  กองทุนรวมผสม

  ลูกค้าจะบรรลุวัตถุประสงค์ในการลงทุนได้ยากหากลงทุนในสินทรัพย์เพียงประเภทเดียว แต่พอร์ตการลงทุนที่ลงทุนอย่างจริงจังในสินทรัพย์หลากหลายประเภทช่วยให้มีแหล่งที่จะสร้างผลตอบแทนที่มากขึ้น สามารถปรับตัวให้เข้า กับสภาวะตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปและสามารถกระจายความเสี่ยงในพอร์ตการลงทุนเพื่อเป็นประสบการณ์โดยรวมที่ดียิ่งขึ้น

  ด้วยผู้จัดการสินทรัพย์ระดับโลกที่มีความชำนาญในทุกประเภทสินทรัพย์หลัก เราได้รวบรวมศักยภาพทั้งหมดของเราเพื่อสร้างกลยุทธ์ด้านกองทุนรวมผสมที่มั่งคง ซึ่งสามารถสร้างโอกาสในการกำหนดเป้าหมายเฉพาะให้ลูกค้าได้

  ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับmulti-asset

ภาพรวมศักยภาพของเรา