กองทุนรวมตราสารทุน.

ตลาดตราสารทุนยังคงมีศักยภาพในการเติบโตและสร้างรายได้ให้กับนักลงทุนในระยะยาว ซึ่งช่วยให้พวกเขามีส่วนร่วมในผลการดำเนินงานทั้งในประเทศที่พัฒนาแล้วและประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่

ในฐานะที่เป็นนักลงทุนชั้นนำในตราสารทุนเชิงรุก เราเชื่อว่าการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานของบริษัทจะผลักดันผลการดำเนินงาน เรามุ่งเน้นไปที่ทรัพยากรทั่วโลกของเราในการทำความเข้าใจ กับแต่ละบริษัทและภาคธุรกิจที่พวกเขาดำเนินการอยู่ให้ลึกซึ้ง สร้างพอร์ตการลงทุนที่เต็มไปด้วยความเชื่อมั่นซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนสามารถเข้าถึงแนวคิดที่ดีที่สุดของเราได้

การพิจารณาทางด้านสิ่งแวดล้อม, สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) ถือเป็นหัวใจหลักของแนวทางของเรา การมีส่วนร่วมอย่างจริงจังกับบริษัทเกี่ยวกับประเด็น ESG และการรวบรวมข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้เข้ากับการวิเคราะห์หุ้นและการตัดสินใจของเราอย่างเต็มที่ เรามุ่งมั่นที่จะเพิ่มผลตอบแทนและลดความเสี่ยงให้กับนักลงทุน

เพื่อเข้าใจถึงความเชี่ยวชาญของ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเวสเม้นท์ ในกองทุนรวมตราสารทุนระดับโลก คลิกลิงก์ด้านล่าง:

ผลประโยชน์ที่สำคัญ

อยู่ในพื้นที่ – รอบรู้ทั่วโลก

อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเวสเม้นท์ มีประวัติอันยาวนานในการบริหารจัดการพอร์ตการลงทุนผ่านวัฎจักรการตลาดมานับครั้งไม่ถ้วน ในเวลานี้เราบริหารตราสารทุนมูลค่ากว่า 121.1 พันล้านปอนด์ /149.2 พันล้านดอลลาร์* ให้กับลูกค้า

เรารักษาพื้นที่ของเราในตลาดแต่ละแห่งไว้อย่างเหนียวแน่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในตราสารทุนของเราจำนวน 149 คนดูแลหุ้นประมาณ 3,000 ตัวทั่วโลก และเข้าร่วมประชุมกับบริษัทประมาณปีละ 7,500 ครั้ง ข้อมูลเชิงลึกจะได้รับการแบ่งปันและตรวจสอบอย่างจริงจังภายในและในระหว่างทีม ดังนั้นเฉพาะหุ้นที่เราพิจารณาว่าเป็นโอกาสในการลงทุนที่ดีที่สุดจะถูกรวมอยู่ในพอร์ตการลงทุนของลูกค้า

มุ่งเน้นไปที่เป้าหมายของลูกค้า

แนวทางที่อาศัยการวิเคราะห์อย่างมีวินัยของเราถูกนำมาประยุกต์ใช้เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของแต่ละลูกค้า – นับตั้งแต่พอร์ตการลงทุนแบบ ‘รุกหนัก’ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างผลการดำเนินงานที่โดดเด่นในระยะยาวไปจนถึงกลยุทธ์ที่มองที่รายได้โดยมุ่งเน้นไปที่อัตราผลตอบแทนในระดับพรีเมียมและกลยุทธ์ที่มองไปที่มูลค่าราคา (values-based) ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายทางด้านจริยธรรม, ความรับผิดชอบต่อสังคมและการลงทุนที่ห่วงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ

*ที่มาของข้อมูล: อเบอร์ดีน แสตนดาร์ด อินเวสเม้นท์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

กองทุนที่แนะนำ

ปรัชญาและแนวทางการลงทุนในตราสารทุน

📩 ข้อมูลล่าสุด

สมัครรับข้อมูลการลงทุนที่น่าสนใจ

การลงทุนมีความเสี่ยง
มูลค่าในการลงทุนและรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้และคุณอาจจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต