กองทุนรวมตราสารหนี้

ตราสารหนี้เป็นประเภทสินทรัพย์ที่มีความหลากหลายซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อกระจายความเสี่ยง สร้างรายได้ ผลตอบแทนรวมและเป็นแหล่งที่พักของเงินทุนสำหรับนักลงทุน

Tทีมตราสารหนี้ของ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเวสเม้นท์ ใช้ประโยชน์จากตลาดตราสารหนี้ ผู้ออกตราสารและคุณภาพสินเชื่อที่ครอบคลุมทั่วทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและสินเชื่อทางเลือก โดยมีผู้เชี่ยวชาญด้านตราสารหนี้กว่า 180 คน ด้วยความรู้และประสบการณ์ในเชิงลึกของเราช่วยให้เราสามารถสร้างโซลูชั่นที่หลากหลาย- นับตั้งแต่การลงทุนกึ่งเชิงรับจนถึงเชิงรุก - เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์และความต้องการทั้งหมดของนักลงทุน ของนักลงทุน

หัวใจสำคัญด้านศักยภาพของเรา คือความมีวินัย การศึกษาค้นคว้าและวิธีการทำงานเป็นทีม เพื่อให้แน่ใจได้ว่าการลงทุนมีความต่อเนื่องและช่วยให้เราสามารถกำหนดเป้าหมายและผลลัพธ์ที่เชื่อถือได้และต่อเนื่องสำหรับลูกค้า

เพื่อเข้าใจถึงความเชี่ยวชาญของ อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเวสเม้นท์ ในกองทุนรวมตราสารหนี้ระดับโลก คลิกลิงก์ด้านล่าง:

ผลประโยชน์ที่สำคัญ

เครือข่ายการวิจัยค้นคว้าทั่วโลก

บริหารจัดการตราสารหนี้และสินทรัพย์ในตลาดเงินมูลค่าประมาณ 138.6 พันล้านปอนด์ / 183 พันล้านดอลลาร์* เราบอกขนาดของธุรกิจและทรัพยากรที่เรามีเพื่อให้เป็นข้อมูลที่ชัดเจนถึงความได้เปรียบในตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกของเรา

โดยได้รับการสนับสนุนจากผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อและเศรษฐกิจในอังกฤษ, สหรัฐอเมริกาเอเชียและออสเตรเลีย เราได้สร้างเครือข่ายการค้นคว้าวิจัยทั่วโลกที่ทำงานร่วมกัน ด้วยการแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับตลาดในประเทศและความรู้เกี่ยวกับผู้ออกตราสารหนี้ เราจะใช้ประโยชน์จากแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจหรือคุณภาพเครดิตซึ่งจะสร้างผลตอบแทนให้กับพอร์ตการลงทุนของเรา

รวมการวิเคราะห์ด้าน ESG

นอกจากนี้เรายังรวมถึงปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม, สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) เข้าไว้ในการวิเคราะห์ของเรา – ซึ่งทำให้เรามีมุมมองที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นเกี่ยวกับความเสี่ยงและโอกาสตามที่ผู้ออกหุ้นกู้นำเสนอ

กองทุนที่แนะนำ

วีดีโอตราสารหนี้

การลงทุนมีความเสี่ยง
มูลค่าในการลงทุนและรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้และคุณอาจจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต