ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

ให้รางวัลแก่ตัวท่านเองและพนักงานของท่าน ด้วยความมั่นคงในวัยเกษียณได้ตั้งแต่วันนี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ

ฝ่ายลูกค้าสถาบัน 
โทร. 02 352 3332 , 02 352 3383
email: ProvidentFund.Thailand@aberdeenstandard.com

แผนกลูกค้าสัมพันธ์
โทร. 02 352 3388 
email: client.services.th@aberdeenstandard.com

การลงทุนมีความเสี่ยง
มูลค่าในการลงทุนและรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้และคุณอาจจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต