เราคือใคร

บริษัท Standard Life Aberdeen plc เป็นหนึ่งในบริษัทเพื่อการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกโดยจัดตั้งขึ้นจากการควบรวมกิจการระหว่าง Standard Life plc และ Aberdeen Asset Management PLC ในปี 2560 และดำเนินงานภายใต้ชื่อ Aberdeen Standard Investments ซึ่งบริหารจัดการสินทรัพย์มูลค่า £464.7 พันล้านปอนด์ หรือ €519,2 พันล้านยูโร หรือ $635.2 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ ทำให้เป็นบริษัทจัดการเชิงรุกที่ใหญ่ที่สุดในอังกฤษและหนึ่งในบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในยุโรป บริษัทมีการลงทุนไปทั่วโลกพร้อมกับขนาดและความเชี่ยวชาญที่จะช่วยให้ลูกค้าบรรลุเป้าหมายการลงทุนของพวกเขาได้

ในฐานะที่เป็นบริษัทจัดการสินทรัพย์ระดับชั้นนำของโลก บริษัท Aberdeen Standard Investments มุ่งเน้นไปที่การสร้างมูลค่าในระยะยาวให้กับลูกค้าของเรา เราทำงานด้วยหัวใจเพื่อตอบสนองต่อความต้องการในการลงทุนของลูกค้าของเรา เรามีโซลูชั่นการลงทุนที่หลากหลายให้กับลูกค้าควบคู่ไปกับการบริการและการสนับสนุนในระดับสูงสุด

*ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

 

อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเวสเม้นท์ ในประเทศไทย

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) จำกัด (“อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด) เป็นบริษัทในกลุ่มอเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเวสเม้นท์ ซึ่งประกอบด้วย สแตนดาร์ด ไลฟ์ อเบอร์ดีน พีแอลซี และ อเบอร์ดีน แอสเสท แมเนจเมนท์ เอเชีย ลิมิเต็ด ในสิงคโปร์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของอเบอร์ดีน

บลจ. อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด (ประเทศไทย) เป็นบริษัทที่ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจการจัดการกองทุนรวม กองทุนส่วนบุคคล กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ รวมถึงการจัดการกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์

อเบอร์ดีน สแตนดาร์ด อินเวสเม้นท์ เป็นชื่อธุรกิจการลงทุนของ อเบอร์ดีน แอสเสท แมเนจเมนท์ และ สแตนดาร์ด ไลฟ์ อินเวสเม้นท์

การลงทุนมีความเสี่ยง
มูลค่าในการลงทุนและรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้และคุณอาจจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต