Governance and Stewardship

สำหรับ Aberdeen Standard Investments เราให้ความสำคัญกับการดูแลเอาใจใส่และเรื่องของสิ่งแวดล้อม, สังคมและธรรมาภิบาล (ESG) อย่างจริงจัง เนื่องจากเราเป็นนักลงทุนเชิงรุกที่มีความรับผิดชอบในระยะยาวดังนั้นการดูแลเอาใจใส่และ ESG จึงเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในปรัชญาและกระบวนการในการลงทุนของเราทั่วทั้งองค์กร

การดูแลเอาใจใส่หมายถึงความเข้าใจในทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องรู้เกี่ยวกับสินทรัพย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของความเสี่ยงและโอกาส เราจะทำอย่างนี้ก่อนที่จะทำการลงทุนทุกครั้งเพื่อให้แน่ใจว่าเราจะสร้างพอร์ตการลงทุนที่เปี่ยมด้วยคุณภาพอย่างสูงให้กับลูกค้าเท่านั้น

นอกจากการทบทวนและนำปัจจัยทางด้าน ESG มาใช้แล้วอย่างเป็นรูปธรรมแล้ว เรายังมีโซลูชั่นทางด้าน ESG เตรียมไว้ให้กับลูกค้าล่วงหน้าเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการในการลงทุนของพวกเขา ขั้นตอนนี้จะมีผู้เชี่ยวชาญด้านการเอาใจใส่ดูแลและ ESG เป็นหัวเรือเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่วางไว้ให้อย่างลงตัวทุกอย่าง

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่เราทำ สามารถอ่านรายงานกิจกรรมล่าสุดของเราได้ที่ ESG activity report

 

วัฒนธรรม

วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จในระยะยาวของธุรกิจ เรามองหาบริษัทที่มีความทะเยอทะยานที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องโดยพนักงาน ลูกค้า และผู้ถือหุ้น เพิ่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมที่แข็งแกร่งทั่วทั้งบริษัท

ส่งมอบให้กับผู้ถือหุ้น

กำไรและการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นผลมาจากการส่งมอบอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน หรือซัพพลายเออร์

ESG

บริษัทที่เราลงทุนให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดในการกำกับดูแลกิจการและความเสี่ยง ESG / การจัดการโอกาสให้มั่นใจว่าปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมายและการดำเนินการที่ดีตลอดเวลา นอกจากนี้เรายังมีนโยบายต่อต้านการติดสินบนและคอร์รัปชั่น

ดูแลลูกค้า

ธุรกิจทั้งหมดมีหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า เราเชื่อว่าผู้ที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกน่าจะให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในระยะยาว ซึ่งหมายถึงการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ในขณะที่มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจที่ดีและดูแลข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัย

บุคลากรและความหลากหลาย

บริษัทที่ประสบความสำเร็จจะไม่จำกัดตัวเองในวิธีการรับสมัครและพัฒนาบุคลากร เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลายและครอบคลุมถึงวิธีการฝึกอบรมและพัฒนาและการจ่ายผลตอบแทนที่เป็นธรรม

กลยุทธ์และการบริหารจัดการ

กลยุทธ์ของ บริษัท มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเมื่อตลาดและสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง หากไม่มีวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ชัดเจนและความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมในการตระหนักถึงวิสัยทัศน์ดังกล่าว มันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างมูลค่าในระยะยาว นักวิเคราะห์ของเราใช้เวลากับทีมผู้นำของบริษัทที่เราลงทุนและเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ

 • วัฒนธรรม

  วัฒนธรรมองค์กรเป็นสิ่งสำคัญต่อความสำเร็จในระยะยาวของธุรกิจ เรามองหาบริษัทที่มีความทะเยอทะยานที่จะทำสิ่งที่ถูกต้องโดยพนักงาน ลูกค้า และผู้ถือหุ้น เพิ่อส่งเสริมการทำงานเป็นทีมที่แข็งแกร่งทั่วทั้งบริษัท

 • ส่งมอบให้กับผู้ถือหุ้น

  กำไรและการสร้างมูลค่าให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นผลมาจากการส่งมอบอย่างมีประสิทธิภาพสำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นลูกค้า พนักงาน หรือซัพพลายเออร์

 • ESG

  บริษัทที่เราลงทุนให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดในการกำกับดูแลกิจการและความเสี่ยง ESG / การจัดการโอกาสให้มั่นใจว่าปฏิบัติตามกฎระเบียบ กฎหมายและการดำเนินการที่ดีตลอดเวลา นอกจากนี้เรายังมีนโยบายต่อต้านการติดสินบนและคอร์รัปชั่น

 • ดูแลลูกค้า

  ธุรกิจทั้งหมดมีหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของลูกค้า เราเชื่อว่าผู้ที่ให้ความสำคัญกับลูกค้าเป็นอันดับแรกน่าจะให้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นในระยะยาว ซึ่งหมายถึงการสร้างผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ ในขณะที่มีความโปร่งใสในการดำเนินธุรกิจที่ดีและดูแลข้อมูลของลูกค้าอย่างปลอดภัย

 • บุคลากรและความหลากหลาย

  บริษัทที่ประสบความสำเร็จจะไม่จำกัดตัวเองในวิธีการรับสมัครและพัฒนาบุคลากร เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับสภาพแวดล้อมการทำงานที่หลากหลายและครอบคลุมถึงวิธีการฝึกอบรมและพัฒนาและการจ่ายผลตอบแทนที่เป็นธรรม

 • กลยุทธ์และการบริหารจัดการ

  กลยุทธ์ของ บริษัท มีการพัฒนาอยู่ตลอดเวลาเมื่อตลาดและสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลง หากไม่มีวิสัยทัศน์ขององค์กรที่ชัดเจนและความเป็นผู้นำที่ยอดเยี่ยมในการตระหนักถึงวิสัยทัศน์ดังกล่าว มันแทบจะเป็นไปไม่ได้ที่จะสร้างมูลค่าในระยะยาว นักวิเคราะห์ของเราใช้เวลากับทีมผู้นำของบริษัทที่เราลงทุนและเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นที่สำคัญ

การลงทุนมีความเสี่ยง
มูลค่าในการลงทุนและรายได้จากการลงทุนสามารถลดลงหรือเพิ่มขึ้นได้และคุณอาจจะได้รับเงินคืนน้อยกว่าจำนวนเงินที่ได้ลงทุนไป ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบ ผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต